Gezocht: deelnemers aan de Hulpdienst Venserpolder

4 juni 2021

Voor de Hulpdienst Venserpolder zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om anderen te helpen met instanties en problemen. 

Wat is de Hulpdienst Venserpolder?  

De Hulpdienst Venserpolder bestaat om mensen in en om Venserpolder (Amsterdam Zuidoost) te helpen met instanties in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om schulden, een aanvraag voor een verblijfsvergunning, contact met scholen, enzovoorts. Het unieke aan de Hulpdienst Venserpolder is dat zij niet gelieerd is aan enige overheid, geen subsidie of gelden ontvangt of accepteert. Bovendien zijn er geen restricties of beperkingen aan de onderwerpen/organisaties waarmee mensen hulp nodig hebben. Tenslotte is er ook ruimte voor het sociale aspect, waarbij de mensen die geholpen worden ook even de tijd krijgen voor gesprek, een luisterend oor en schouder. 

De Hulpdienst Venserpolder staat altijd naast de mensen die geholpen worden, en doet alleen zaken waarvoor zij toestemming hebben gegeven en die in hen belang zijn. Er worden bijvoorbeeld geen gegevens vastgelegd of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming. De Hulpdienst Venserpolder is niet professioneel, maar een initiatief uit de samenleving om naasten te helpen in woord en daad. 

De Hulpdienst Venserpolder is een initiatief van leden van de Socialistische Partij, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, overigens zonder officiële banden zijn tussen de Hulpdienst Venserpolder en deze partijen. Wel bestaat er de mogelijkheid om problemen van mensen ook aanhangig te maken bij de politiek, maar alleen met toestemming en in het belang van mensen zelf. 

Hoe werkt de Hulpdienst Venserpolder?

Iedereen die wil kan vanaf eind augustus 2021 iedere woensdag (mogelijk met uitzondering van een zomer- en Kerstperiode) langskomen zonder of met afspraak bij ’t Spinnewiel (buurtcentrum in Venserpolder). Mensen geven hun aan waar ze mee zitten en samen wordt er nagedacht en gewerkt aan oplossingen. Dit zijn vaak zaken van de lange adem. Soms gaat het om het schrijven van een brief, of een telefoontje plegen. Soms gaat ook om samen een plan te maken, bijvoorbeeld wat komt er per maand binnen en wat gaat eruit, of hoe ga ik mijn kind voorbereiden op de middelbare school. 

De Hulpdienst Venserpolder heeft lang niet verstand van alles, maar kan ook doorverwijzen en leren. Het belangrijkste is echter dat de Hulpdienst Venserpolder altijd 100% naast en achter de geholpen persoon staat. De Hulpdienst Venserpolder gelooft niet in ‘trajecten’, ‘protocollen’, ‘klanten’, maar in gewoon samen aan de slag zijn en stapje voor stapje vooruit komen. Dat gaat met vallen en opstaan en niet alles zal lukken. Maar samen kom je wel wat verder en dat is ook al heel goed. 

De Hulpdienst Venserpolder houdt volledig anoniem bij hoeveel mensen geholpen zijn met op hoofdlijnen wat voor zaken, zodat er mogelijke patronen ontdekt kunnen worden die aanleiding kunnen zijn voor collectieve en/of politieke actie.

Wat wordt er van mij verwacht? 

  • Je vind het leuk om andere mensen te helpen zonder dat daar iets tegenover staat
  • Je hebt minimaal 1x per maand tijd om op woensdag einde middag / begin avond fysiek in ’t Spinnewiel te zijn 
  • Je snapt ongeveer wel hoe ‘het systeem’ werkt waardoor je ook echt iets kan betekenen voor mensen 

Hoe kan ik meer informatie krijgen of mij aanmelden?

Via Toon Geenen (toongeenen@gmail.com / 06-81484750). We beginnen (na de Coronaperiode) eind augustus 2021 structureel, maar hebben nog voor de zomer een voorbereidende bijeenkomst.