Door op 20 september 2015

Gewijzigde samenstelling afdelingsbestuur en vacante bestuursfunctie

_MG_1554-bewerktIn november 2014 is het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam door de leden verkozen: negen mensen die samen met fractie & vereniging werken aan de ambities voor onze partij in Amsterdam.

In de zomer van 2015 heeft secretaris Eline Bosman moeten besluiten haar bestuurswerk neer te leggen, omdat het niet te combineren is met haar werk. De taken van Eline zijn verdeeld over Ester Fabriek (secretariswerkzaamheden m.u.v. ledenadministratie), Hans Aertsen (ledenadministratie) en Ditte Hofmeester (HR).

Het bestuur wil aan de algemene ledenvergadering op 12 november instemming vragen met de benoeming van Ester Fabriek als secretaris van het bestuur. Daarnaast wordt instemming gevraagd met de verkiezing van een nieuw algemeen bestuurslid.

Op basis van de ambities van het bestuur wordt gezocht naar iemand die zich herkent in het werkplan van de vereniging en de rolopvatting van het bestuur, actiegericht is, en met energie en verbindingskracht bijdraagt aan de activering en ondersteuning van de vereniging. De portefeuille zal zich richten op het ondersteunen van maatschappelijke en verenigingsactiviteiten. Gestreefd wordt naar een divers team, zie voor de huidige samenstelling deze pagina.

De profielschets (Profielschets bestuursleden 2014-2016) die is gebruikt voor de samenstelling van het bestuur is uiteraard nog van toepassing.

Procedure

Vanwege het karakter van de tussentijdse gewijzigde bestuurssamenstelling is gekozen voor een beknopte procedure om de plek in te vullen: mensen die interesse hebben wordt gevraagd om zich uiterlijk zondag 4 oktober met een korte motivatie en beknopt CV te melden via het mailadres bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Herman Wiersema, afdelingsvoorzitter: 0615068600 of herman.wiersema@bestuurpvdaamsterdam.nl. De bestuursleden Ester Fabriek, Adam Sibarani en Herman Wiersema zullen een enkelvoudige voordracht doen aan het bestuur. Tijdens de ALV in november zal om formele instemming worden gevraagd voor de nieuwe invulling van de secretarisfunctie en de voorkeurskandidaat zoals die door het bestuur wordt voorgedragen. Conform de statuten is daarbij gelegenheid om een tegenkandidaat aan te dragen.