Door Marjolein Moorman op 10 november 2016

Gemeenteraad is vóór maximum van 30 dagen vakantieverhuur!

Vakantieverhuur blijft een belangrijk en veel besproken onderwerp in de gemeenteraad. De enorme toename van het aantal adressen dat via AirBnB wordt verhuurd, de toename van illegale verhuur en woningontrekking, het opdrijvende effect op huizenprijzen, de toename van overlast en handhavingskosten. Het zijn onderwerpen waar we voortdurend aandacht voor vragen.

Gisteren hebben we een mooie stap gezet in het terugdringen van de ongewenste effecten van vakantieverhuur. Bij meerderheid zijn 3 moties aangenomen die ons daarbij helpen.


1) Meerderheid is VOOR onderzoek max 30 dagen

Ten eerste hebben we bij meerderheid uitgesproken dat we willen dat het aantal dagen dat woningen beschikbaar worden gesteld voor vakantieverhuur wordt beperkt tot 30 dagen. Het sympathieke idee achter vakantieverhuur is dat we huizen niet laten leeg staan als mensen op vakantie zijn en daarmee toeristen de mogelijkheid bieden om op een andere manier de stad te beleven dan vanuit een hotel. Dat je daar ook nog wat vakantiegeld mee terug verdient, is prima. Maar vakantieverhuur is niet bedoeld als substantiële inkomstenbron. Dat zien we wel steeds vaker gebeuren. Sommige mensen verhuren bijna elk weekend hun huis om daar veel geld mee te verdienen. Dat zorgt niet alleen voor een toename van overlast, afname van sociale cohesie en meer handhavingskosten, maar heeft ook een prijsopdrijvend effect op de woningmarkt. Alleen D66 en VVD stemden tegen deze motie, waardoor deze motie een ruime meerderheid kreeg in de raad. Hieronedr lees je het complete voorstel van fractievoorzitter Marjolein Moorman.

max-30max-30-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Toezicht op sleutelbedrijven
Ten tweede, dienden we een motie in voor handhaving op sleutelbedrijven. Dit zijn dienstverlenende bedrijven die bijvoorbeeld zorgen dat de sleutels klaar liggen, de lakens en handdoeken worden verschoond en de administratieve afwikkeling van vakantieverhuur wordt geregeld voor huiseigenaren. Wij krijgen veel signalen dat sleutelbedrijven ook dit soort diensten verlenen voor huiseigenaren die willens en wetens de regels overtreden en verhuren voor meer dan het maximaal aantal dagen en aan meer dan het maximaal aantal personen. Wij willen dat hierop wordt gehandhaafd, om de goeden van de kwaden te onderscheiden. Deze motie werd unaniem aangenomen. Hieronder lees je het voorstel van Marjolein Moorman.

sleutelbedrijven

sleutelbedrijven-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Samenwerking belastingdienst
Tot slot, dienden wij een motie in om in gesprek te gaan met de belastingdienst om gegevens te koppelen en om belastingontwijking en illegale verhuur makkelijker op te sporen, uiteraard binnen de kaders van privacywetgeving. Ook deze motie werd met grote meerderheid aangenomen, alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. Hieronder het complete voorstel van Marjolein Moorman.

belastingdienst

belastingdienst-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aannemen van deze drie moties is een mooie nieuwe stap in het beheersbaar houden van de gevolgen van vakantieverhuur. Het was goed te merken dat de raad en de wethouder hierbij goed constructief kunnen samenwerken.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman