Door op 7 november 2012

Gemeentepanden komen beschikbaar voor kluswoningen

Een mooie overwinning voor mensen die op zoek zijn naar een relatief goedkope woning in Amsterdam! De gemeente gaat enkele eigen leegstaande panden aanbieden als kluskantoren. Hiervoor moet wel wat gebeuren. Het college van B&W deed de toezegging na mijn moties over kluskantoren die door de hele raad werden aangenomen.

De gemeente gaat vijf leegstaande panden – oude scholen, kantoren etcetera – een woonbestemming geven. Nu kan dat in veel gemeentepanden nog niet; regelgeving verbiedt bewoning van kantoren, bijvoorbeeld. Zie hier een voorbeeld van een gemeentepand dat is aangewezen voor zelfbouw. Daarvoor is heel veel belangstelling; 29 zelfbouwgroepen schreven zich in.

Alle aanwezige partijen ondertekenden de moties die ik samen met de VVD indiende. De ene motie regelt dat het stadsbestuur in overleg met stadsdelen leegstaande gemeentepanden uitkiest, regels aanpast en te koop aan gaat bieden. De andere motie regelt dat er een duidelijk aanspreekpunt komt dat mensen en aanbieders van leegstaande kantoorpanden – dus potentiële kluskantoren – met elkaar verbindt. Nu weten veel mensen nog niet waar ze moeten aankloppen.

Om dit heugelijke moment te vieren overhandigde ik een Kluskantoren-bord aan wethouder Maarten van Poelgeest (Groenlinks). Zie de foto.

De stad gaat nu aan de slag. Binnenkort worden 5 gemeentepanden in de stad gereedgemaakt. Fantastisch. De volgende stap is dat private partijen zoals vastgoedbeleggers de prijzen van hun kantoren zodanig gaan verlagen dat honderdduizenden vierkante meters leegstaande kantoorruimte beschikbaar komen voor bewoning. Kijk wat dat betreft hier voor meer informatie.

Michiel Mulder is raadslid voor de PvdA.