Door Marjolein Moorman op 9 november 2015

Geen bezuinigingen op onderwijsachterstanden!

Afgelopen vrijdag maakte staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD) zijn plannen over de herverdeling van het geld voor onderwijsachterstanden bekend. De rigoureuze plannen betekenen voor Amsterdam een korting van ruim zestien miljoen per jaar. PvdA Amsterdam vindt zo’n drastische korting op een belangrijk terrein als onderwijsachterstanden onoverkomelijk en roept de Tweede Kamerfractie op om deze plannen niet te steunen. Het gaat om geld  dat wordt gebruikt om achterstanden bij kinderen weg te nemen, voordat ze aan school beginnen, of tijdens hun eerste jaren op school

De focus op achterstanden wegwerken heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de onderwijsplannen van PvdA Amsterdam. Zo pleitte fractievoorzitter Marjolein Moorman vorige week nog om extra geld beschikbaar te stellen aan focusscholen, omdat het geld daar hard nodig is. Het nieuws uit Den Haag valt dan ook rauw op het dak. Moorman: ‘Deze korting valt op de slechtst mogelijke plek, namelijk bij de kinderen die het het hardst nodig hebben. Als we alle kinderen evenveel kansen willen geven, moeten we vooral niet gaan bezuinigen op de extra taal- en rekenlessen voor kinderen met een achterstand’.

In een behandeling in de commissie van de Tweede Kamer bleek eerder een meerderheid van PvdA, D66, GrL, SP en CDA zich tegen de bezuinigingen te keren. PvdA Amsterdam hoopt dat die meerderheid zijn standpunt zal handhaven en zal hier op verschillende manieren ook zeker op aandringen. Wij trekken hierbij op met de andere fracties van de PvdA in de grote steden.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman