1 december 2019

Geef je op voor de Hart voor Amsterdam-leergang!

Heb jij politiek talent? Voel je je verwant aan het sociaaldemocratisch gedachtegoed van Schaefer, D’Ancona, Wibaut, Den Uyl en Van der Laan en wil je actief meedenken en meewerken aan een mooier, socialer Amsterdam? Sta je te popelen om binnen de PvdA actief te zijn maar je weet nog niet zo goed hoe?  Meld je dan aan voor de Hart voor Amsterdam-leergang; voor betrokken en geïnteresseerde huidige en toekomstige leden van de PvdA in Amsterdam.

Wat ga je doen?
Tijdens de leergang vorm je gedurende twaalf maanden een doe-en-leernetwerk samen met zo’n 20 andere deelnemers. Binnen deze twaalf maanden wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken. Naast deelname aan de bijeenkomsten wordt er een actieve deelname gevraagd waarin je samen met andere deelnemers een activiteit of actie organiseert. Na vier sessies ben je vrij om door te gaan en zelf zaken op te pakken, en je geeft het stokje door aan de volgende groep van de Hart voor Amsterdam-leergang.

Organisatie
De Hart voor Amsterdam-leergang wordt georganiseerd door de PvdA Amsterdam. Aan deelname is een beperkte eigen bijdrage verbonden. De bijeenkomsten vinden plaats op vier zaterdagen in 2020. De leergang vraagt ook tussen de bijeenkomsten wat tijd.

Geef je op!
Zou je graag mee willen doen aan de Hart voor Amsterdam-leergang? Geef je dan op door je motivatiebrief en je cv te sturen naar bestuur.amsterdam@pvda.nl. In je motivatiebrief lezen we ook graag wat je verwachtingen zijn van de leergang en wat je er uit hoopt te halen. De deadline voor het toesturen van je documenten is 11 december aanstaande. We verwachten de selectieprocedure voor het kersreces af te ronden en rond die tijd iedereen op de hoogte te brengen van zijn of haar deelname. Op 25 januari is de startbijeenkomst. De data van de daarop volgende bijeenkomsten volgen zo snel mogelijk.