Door Marjolein Moorman op 30 januari 2014

Geachte heer Opstelten: help Amsterdam, verbied pooiers

Geachte heer Opstelten,

Zoals u weet voeren wij in Amsterdam een felle strijd tegen uitbuiting, dwang en mishandeling in de prostitutie. Onlangs nog hebben wij in Amsterdam de regels aangescherpt en de leeftijdsgrens verhoogd naar 21. Exploitanten moeten voordat zij een raam aan een vrouw verhuren zich ervan verzekeren dat de prostituee geen slachtoffer is van mensenhandel, in goede gezondheid verkeert en zichzelf goed verstaanbaar kan maken. Deze maatregelen hebben effect. Wij hebben het afgelopen jaar meer slachtoffers van mensenhandel kunnen opsporen en een dam kunnen opwerpen tegen misstanden in de prostitutie.

Maar keer op keer blijkt dat de strijd tegen misstanden in de prostitutie een complexe en zware strijd is met tegenstanders die het niet zo nauw nemen met de wet en mensenrechten. Neem bijvoorbeeld Tamas R. en Gyorgy M. Morgen krijgen zij te horen welke straf zij krijgen voor het uitbuiten en mishandelen van 8 vrouwen die zij jarenlang in hun greep hadden. De vrouwen waren doodsbang voor hun pooiers en hun levens zijn verwoest. Ze moesten vaak minimaal 1000 euro per dag voor hun pooiers verdienen. Ze werden zwaar mishandeld en moesten ook doorwerken bij vaginale pijn of ziekte. Met andere meisjes mochten ze geen contact hebben.

In 2008 werd Tamas R. al eerder veroordeeld voor de brute en nietsontziende wijze waarop hij 5 andere vrouwen in zijn greep hield door middel van mishandeling en bedreiging. Hij kreeg hiervoor een zeer geringe straf: 21 maanden cel. Dit heeft duidelijk geen indruk op hem gemaakt, want het heeft hem op geen enkele manier tegengehouden om zijn onmenselijke praktijken voor te zetten.

In haar requisitoir haalde officier van justitie Jolanda de Boer bij deze zaak daarom fel uit naar de overheid die er volgens haar debet aan is dat pooiers prostituees met grof geweld blijven uitbuiten. Met andere woorden, de overheid had meer moeten doen om de vrouwen te beschermen. Opgelegde straffen zijn vaak laag, omdat gedwongen prostitutie wordt gebagatelliseerd en onvrijwilligheid en mensenhandel moeilijk te bewijzen zijn.

Vorig jaar pleitte Peter Lemaire, raadsheer van het gerechtshof in Arnhem daarom al voor een pooierverbod. Het is veel eenvoudiger om dit soort figuren aan te pakken via een pooierverbod, dan met een ingewikkelde mensenhandelwet. Om tot een veroordeling te komen hoef je dan niet meer te bewijzen dat er sprake is geweest van dwang of misbruik van omstandigheden, wat een veroordeling nu vaak zo moeilijk maakt. Met het pooierverbod kunnen politie en justitie criminele activiteiten in de prostitutiebranche makkelijker verstoren.

U wilt graag een stevige minister zijn als het om het bestrijden van misdaad gaat. Ik ga er daarom vanuit dat u het ook onacceptabel vindt dat pooiers nu keer op keer wegkomen met lichte straffen, omdat mensenhandel zo moeilijk te bewijzen is. Helaas zie ik dit nog te weinig terug in uw beleid.

Binnenkort komt u met een aangepaste prostitutiewet.  Dat biedt u de uitgelezen mogelijkheid om nu krachtig op te treden en uw imago eer aan te doen. Ik roep u op om Amsterdam te steunen in deze strijd door in die nieuwe prostitutiewet een pooierverbod op te nemen,  zodat we het uitbuiten en mishandelen van vrouwen harder en beter kunnen aanpakken en strenger en sneller kunnen bestraffen.  We mogen niet wegkijken bij dit soort afschuwelijke praktijken en moeten alles doen wat in onze macht ligt om dat tegen te gaan. Help die vrouwen, help Amsterdam deze grove misdaad te bestrijden, verbied pooiers.

Vriendelijke groet,

Marjolein Moorman, fractievoorzitter PvdA Amsterdam

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Fractievoorzitter Marjolein Moorman is Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Daarom maak

Meer over Marjolein Moorman