10 april 2020

Fractie bezorgd om positie van uitzend- en flexwerkers

Foto: ook Sofyan videovergadert deze week thuis.

De setting was anders dan normaal, maar de lokale democratie is deze week weer opgestart. De gemeenteraad van Amsterdam vergaderde afgelopen woensdag en donderdag digitaal met elkaar en het college over vooral de coronacrisis.

In het debat met de burgemeester afgelopen donderdag, sprak Sofyan Mbarki namens de fractie van de PvdA Amsterdam vanuit huis (zie afbeelding) zijn zorgen uit over de Amsterdammers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het zijn de mensen die niet om hulp willen of kunnen vragen. Denk aan eenzame mensen of Amsterdammers die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Hebben wij hen allemaal in beeld? Zo nee, hoe gaan we deze mensen bereiken? De fractie van de PvdA Amsterdam zal hier de komende weken aandacht voor blijven vragen.

Ook uitte Sofyan namens de fractie zijn zorgen over een andere groep die tussen wal en schip dreigt te vallen: de flexwerkers en uitzendkrachten die van de ene op de andere week geen inkomsten meer hebben. Zij vallen niet tussen wal en schip omdat ze geen hulp durven vragen, maar omdat er op dit moment vanuit het rijk simpelweg geen regelingen zijn getroffen voor deze groep. Uit antwoorden van het college op vragen van de PvdA-fractie blijkt dat 113.000 mensen in Amsterdam op een tijdelijk contract werken. Een sociale ramp dreigt als een groot deel van hen hun baan verliest en er geen vangnet is. De fractie van de PvdA Amsterdam zal de komende weken – in lijn met de Tweede Kamerfractie -de urgentie hiervoor blijven benadrukken.

Op dit moment is de fractie naast de zorgen van dit moment ook druk bezig met een uitgebreide visie op hoe zij het Amsterdam van na de crisis zien en wat daar nu voor moet gebeuren. Voor de PvdA Amsterdam staat bestaanszekerheid en het behoud van goede werkgelegenheid hierin voorop. Daarvoor zullen – juist in mindere economische tijden – grote investeringen in de stad noodzakelijk zijn.

Op het moment dat de grote contouren van deze visie staan, zullen we de leden van de PvdA Amsterdam vragen hierover mee te denken en ideeën en suggesties voor te geven.

Heb je hier nu al suggesties voor aan de gemeenteraadsfractie of andere ideeën? Wij horen ze graag! Je kunt altijd contact opnemen met onze raadsleden.