Door op 11 maart 2015

Expertmeeting mantelzorgers

Op initiatief van raadsleden Maarten Poorter (PvdA) en Meltem Kaya (D66) wordt vrijdag a.s. een expertmeeting georganiseerd over mantelzorgers. Het doel van de expertmeeting is met experts uit de mantelzorg (zowel formeel als informeel) van gedachten wisselen, te zien waar verbetering mogelijk is en eventuele voorstellen richting de wethouder te formuleren.

Raadslid Poorter: ‘Mantelzorgers bleken niet of nauwelijks gehoord te zijn door de wethouder bij het opstellen van zijn plannen. Vandaar deze expertmeeting. De PvdA vindt het belangrijk dat mantelzorgers zeggenschap hebben over het beleid en ook een grotere rol krijgen bij het opstellen van zorgplannen.’

Er zijn deskundigen benaderd uit verschillende formele en informele hulporganisaties, de vrijwilligersacademie, het mantelzorgplatform Amsterdam, de Amsterdamse ontmoetingscentra, Cordaan, MEE, Prezens en Markant. Er is ook een hoogleraar uitgenodigd. Inmiddels hebben alle experts toegezegd aanwezig te zullen zijn.

Poorter: ‘Veel mantelzorgers hebben het zwaar. Zorg voor een naaste doen de meeste mantelzorgers als vanzelfsprekend. Mantelzorgers verdienen een steun in de rug door aanvullende zorg aan huis, goede dagbesteding en waar nodig respijtzorg in de vorm van logeerhuizen. Wij willen tijdens deze expertmeeting horen welke wensen mantelzorgers zelf hebben.’

De expertmeeting vindt plaats op vrijdag 13 maart a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur in De Rooszaal, stadhuis Amsterdam. De meeting is openbaar voor iedereen.