Door Bestuur PvdA Amsterdam op 7 november 2014

Evaluatie commissie Van der Aa afgerond

Hierbij presenteert het bestuur het rapport over de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het rapport is opgesteld door de evaluatiecommissie onder leiding van Jaap van der Aa . De commissie heeft in de ogen van het bestuur gedegen onderzoek verricht en doet een aantal goede aanbevelingen voor het nieuwe bestuur. Rapport en aanbevelingen zullen in de ALV van 13 november met de leden besproken worden.

Evaluatierapport campagne GR-2014 PvdA-020

Bijlage resultaten ledenpanel evaluatie verkiezingscampagne GR2014

Bestuur PvdA Amsterdam

Bestuur PvdA Amsterdam

Op 17 november 2016 is tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur of lees het verslag van de sollicitatiecommissie. In november 2018 eindigt de termijn van het huidige bestuur. Een algemene vraag? Mail dan naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Meer over Bestuur PvdA Amsterdam