Door op 7 november 2014

Evaluatie commissie Van der Aa afgerond

Hierbij presenteert het bestuur het rapport over de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het rapport is opgesteld door de evaluatiecommissie onder leiding van Jaap van der Aa . De commissie heeft in de ogen van het bestuur gedegen onderzoek verricht en doet een aantal goede aanbevelingen voor het nieuwe bestuur. Rapport en aanbevelingen zullen in de ALV van 13 november met de leden besproken worden.

Evaluatierapport campagne GR-2014 PvdA-020

Bijlage resultaten ledenpanel evaluatie verkiezingscampagne GR2014