14 februari 2020

Erik van Bruggen overleden

Met groot verdriet vernamen wij het nieuws over het overlijden van partijgenoot Erik van Bruggen (1968-2020). Onze wethouders Sharon Dijksma en Marjolein Moorman schreven namens de PvdA Amsterdam een kort in memoriam:

“Ik kan het niet geloven, maar het is echt zo. Vanochtend is Erik van Bruggen gestorven temidden van zijn geliefde vrouw, kinderen, familie en trouwe vrienden. Erik was een creatieve geweldenaar met een groot hart voor onze club. Honderd procent eerlijk over waar het mis ging en scherp over mogelijke oplossingen om het beter te doen. Want die zag hij. Altijd. Ondanks zijn verbale kracht was Erik vriendelijk en sociaal. Fijn om mee te praten. Vrolijk. Luid. Aanwezig.

Ik denk dat we elkaar ruim 25 jaar geleden voor het eerst hebben ontmoet. Met hem als stuwende kracht achter Niet Nix had ik als voorzitter van de JS af en toe wel met enige competentiestrijd te maken. Maar Erik dwong bewondering en respect af. Hij bleef altijd aardig en op een open manier kritisch over wat hij ‘conservatief’ of achterhaald vond aan de JS en de PvdA. De sociaaldemocratie moest een moderne en open beweging zijn, met ruimte voor stevig debat en andersdenkenden. Levendig. Een beetje zoals hij zelf was bedacht ik pas later.

Het mooie aan Erik bleef dat niets hem teveel was. Hij reed rustig twee uur heen en weer naar Enschede om mij als jonge stas een middagje te grillen over mijn plannen en politieke profiel. Hij kwam naar Den Haag als je advies nodig had. Wanneer ik een goede kracht zocht belde ik hem. Het was altijd raak. Want dàt kon hij. We zullen hem ontzettend missen, want velen van ons leunden op hem voor advies en tegenspraak. De PvdA is Erik ontzettend veel dank verschuldigd. Maar mijn hart gaat uit naar zijn vrouw en jonge kinderen. Zij moeten verder zonder deze creatieve, lieve en slimme reus. Wat een verlies.”

Sharon Dijksma, wethouder Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

“Erik is er niet meer en dat is onbevattelijk. Lieve, grote, gulle Erik. Vriend, adviseur, inspirator, motivator, communicator, verbinder, creatieveling, optimist, criticaster, politiek dier, campaigner, levensgenieter. Wat zal ik hem enorm missen. Erik stond altijd klaar voor advies, voor een nieuw inzicht, een nieuw idee. Altijd nieuwsgierig, geïnteresseerd, goed gehumeurd.

Hij was gigantisch gul in het bieden van zijn tijd, zijn kennis, creatieve slimme brein en zijn enorm grote netwerk. Ik ken niemand die zoveel mensen kent als Erik. En met iedereen hield hij voortdurend contact, over de hele wereld. En hij deed niets liever dan al die mensen en ideeën voortdurend met elkaar verbinden. Hij heeft ons allemaal zoveel gegeven. Daar ben ik hem verschrikkelijk dankbaar voor.

Ik wens iedereen die van hem houdt en in het bijzonder zijn vrouw Ernestine en zijn twee jonge kinderen heel veel sterkte met dit veel te grote verlies.”

Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering