13 november 2020

Een veilige taximarkt met gelijke regels voor iedereen

De gemeenteraad van Amsterdam heeft deze week de Agenda Taxi 2020 – 2025 aangenomen. Met deze nieuwe taxi-agenda zet Amsterdam een eerste stap op weg naar een veiligere taximarkt met gelijke regels voor alle chauffeurs en minder overlast voor bewoners in drukke gebieden.

Eén markt met meer volumebeleid
Eén van de belangrijkste veranderingen in het taxibeleid van de gemeente Amsterdam wordt het streven naar één markt met gelijke regels voor alle taxichauffeurs. Op dit moment gelden er door landelijke wetgeving nog verschillende regels en eisen voor enerzijds chauffeurs die rijden voor TTO’s en anderzijds chauffeurs die rijden voor bijvoorbeeld de taxi-app Uber: “Dat is oneerlijke concurrentie op en dat willen we nu gaan herstellen,” aldus ons raadslid Dennis Boutkan. Naast het aanpakken van oneerlijke concurrentie, wil Amsterdam ook via volumebeleid de positie van individuele chauffeurs beschermen: “Als er teveel taxi’s rondrijden, houdt niemand een goed inkomen aan het werk over. Middels digitale toegangscontrole wil Amsterdam dat nu gaan reguleren. Dit is goed voor het inkomen van taxichauffeurs, maar ook voor de leefbaarheid van bewoners in drukke gebieden,” aldus Boutkan.

Verlenging subsidieregeling
Ook toont deze Agenda Taxi grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo wil de gemeente Amsterdam dat in 2025 alle taxi’s die in de stad rond rijden uitstoot-vrij zijn. Om dit te bereiken is er o.a een subsidieregeling beschikbaar waar chauffeurs tot en met 2021 gebruik van kunnen maken. Maar omdat zoveel chauffeurs door de coronapandemie in grote (financiële) onzekerheid zitten en daarom geen grote financiële keuzes durven of kunnen maken, stelde ons raadslid Dennis Boutkan in een motie voor de subsidieregeling met een jaar te verlengen tot eind 2022. Deze motie is door de gemeenteraad AANGENOMEN.

Bekijk in onderstaand filmpje de inbreng van ons raadslid Dennis Boutkan in het raadsdebat: