Door Dennis Boutkan op 27 september 2017

Kleinere flexschil, meer vast werk bij de gemeente Amsterdam!

Al jaren zet de PvdA Amsterdam zich in voor meer vast werk en minder flexwerkers bij de gemeente Amsterdam. Vandaag hebben we een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen doorgeslagen flexwerk. Dankzij onze motie met GroenLinks en de SP wordt de maximale omvang van de flexibele schil 10%. Op dit moment bestaat het personeelsbestand nog voor bijna 20% uit flexcontracten!

Dankzij onze motie komt er meer vast werk voor flexwerkers.
Goed nieuws dus voor al die mensen die nu nog flexen en straks meer werkzekerheid en gelijkwaardigheid krijgen!

Hiermee wil ik ook af van schrijnende situaties van reinigingsmedewerkers die al meer dan 10 jaar voor een uitzendbureau voor de gemeente werken. Dat vind ik onfatsoenlijk en past niet bij goed werkgeverschap.

Ons voorstel laat zien dat je doorgeslagen flexibilisering niet als een vloedgolf over je heen hoeft te laten komen. Met goede ideeën kan het tij worden gekeerd voor meer ‘eerlijk werk’.
Laat dit een inspiratie zijn voor andere organisaties!

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan