Drie maatregelen voor het grote tekort aan HBO-verpleegkundigen

23 november 2017

Goede zorg kan alleen met voldoende werknemers. Het tekort aan HBO-verpleegkundigen in Amsterdam is echter zo groot, dat we in moeten grijpen. Daarom stelt de PvdA een aantal speciale maatregelen voor zoals een ‘Zusterhuis Nieuwe Stijl’ en een speciale HBO-opleiding: Verpleegkundige in de Grote Stad.

‘Met niets doen weten we zeker dat er enorme personeelstekorten ontstaan in de zorg. Ik vind dat we mensen die dit waardevolle werk in onze stad willen doen overal moeten ondersteunen. Door goede opleidingen en te zorgen dat ze hier een thuis hebben.’ aldus PvdA-raadslid Maarten Poorter.

Zelfs bedden op afdeling oncologie zijn gesloten

Inmiddels zijn er personeelstekorten bij de Ambulance, de verpleeghuizen, de Wijkverpleging, Veilig Thuis, de GGD, Verloskamers, Praktijkondersteuners Huisartsen, en in de ziekenhuizen waardoor zelfs bedden op de afdeling oncologie zijn gesloten. Het tekort aan verpleegkundigen neemt toe, terwijl de bevolking groeit en door de vergrijzing een groot deel van de verpleegkundigen de komende jaren met pensioen gaat. De PvdA trekt samen met de SP aan de bel omdat het zo niet langer gaat. We hebben de wethouder opgeroepen met beide ministers Zorg en de staatssecretaris in gesprek te gaan. Daarnaast willen we dat de Amsterdamse zorginstellingen, de kennisinstellingen, de zorgverzekeraars en de gemeente de handen ineen slaan om het dit probleem op te lossen.

Zusterhuis-nieuwe-stijl & gratis parkeervergunningen

De gemeente investeert komend jaar 1,5 miljoen in het oplossen van het lerarentekort. Hetzelfde zou moeten gebeuren voor het tekort aan verpleegkundigen. Met dat geld moet vooral worden geïnvesteerd in werving van studenten en het aantrekken van verpleegkundig personeel van buiten de stad. In ons verkiezingsprogramma ‘Thuis in Amsterdam’ willen we speciale woningen voor verpleegkundestudenten (net als pabo-studenten), met de garantie om 5 jaar na het afstuderen in de woning te mogen blijven (noem dit een ‘Zusterhuis-nieuwe-stijl’). Ook willen gratis parkeervergunningen voor in Amsterdam wonende of werkende verpleegkundigen.

Zorg-academie ‘Verpleegkundige in de grote stad’

We moeten ook denken over meer onorthodoxe maatregelen. Daarom doen we het voorstel om in Amsterdam te investeren in een hooggekwalificeerde, gespecialiseerde HBO-academie voor ‘Verpleegkunde in de grote stad’: samen met de zorginstellingen. Samen met de HBO’s zou het gesprek moeten worden gestart voor een zorg-academie. Misschien wel in een eigen pand, gericht op de Amsterdamse context. Dat betekent extra aandacht voor werken in de wijk, aansluiting tussen ziekenhuis en wijkzorg, culturele diversiteit, migrantenouderen, dementie, eenzaamheid en andere  grootstedelijke zorgvraagstukken zoals GGZ/verwarde mensen. Hiermee regelen we dat de Amsterdamse zorg echt voor Amsterdammers kan blijven zorgen.

Foto: raadslid Maarten Poorter in gesprek met wijkverpleegkundigen in Amsterdam Noord over werkdruk.