12 januari 2021

Dinsdag 12 januari: ALV PvdA Amsterdam

Op 12 januari 2021 vindt er een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de PvdA Amsterdam. We gaan onder andere kennismaken met Egbert de Vries, kandidaat-wethouder, en nemen een paar besluiten over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve stukken staan uiterlijk 23 december 2020 online.

Je kan meedoen aan de vergadering via ‘SamenOnline’, te vinden op mijn.pvda.nl Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze ALV (of de digitale toegang daartoe), stuur dan een mailtje naar secretaris Gregor Niessen (gregorniessen@hotmail.com). De ALV begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30. Vanaf 19:45 is de digitale vergaderplek ‘open’, en kan je elkaar alvast begroeten of even bijkletsen.

Conceptagenda

 1. Opening
 2. Vaststelling conceptagenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen Conceptverslag ALV 28-10-2020
    
 5. Kennismaken met de nieuwe wethouder

Op donderdag 17 december heeft de fractie Egbert de Vries voorgedragen als opvolging van Sharon Dijksma. Op deze ALV maken wij (nader) kennis met de nieuwe wethouder. Egbert stelt zich voor na een introductie van Hendrik Jan Biemond, vanuit zijn rol als voorzitter van de commissie die de wethouder heeft voorgedragen aan de fractie. Vervolgens hebben leden de gelegenheid vragen te stellen of iets te zeggen.

 1. Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022
  1. Vaststellen uitwerking routekaart
  2. Benoemen voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie
  3. Benoemen voorzitter van de kandidaatstellingscommissie

De gemeenteraadsverkiezingen naderen alweer met rasse schreden. Op 20 november 2019 heeft de ALV een routekaart aangenomen over het proces naar de verkiezingen. Deze is hier te vinden. We moeten natuurlijk een steengoed programma en ijzersterke lijst maken met elkaar. Het bestuur heeft deze routekaart nader uitgewerkt per stap, en voorzien van een transparant datumschema. Deze is hier te vinden.

Het bestuur stelt ook al voor twee andere besluiten te nemen, namelijk de benoemingen van de voorzitters van de kandidaatstellingscommissie en verkiezingsprogrammacommissie. Het bestuur zal samen met deze voorzitters in de periode na de ALV zorgen voor een concrete opdrachtbeschrijving van de commissies, en een voordracht voor de hele commissies. Op de volgende ALV van 25 maart zullen deze zaken voorliggen. In de eerder genoemde uitwerkingsnotitie is de voordracht te vinden. Voor de programmacommissie dragen wij Amma Asante voor als voorzitter, en voor de kandidaatstellingscommissie dragen wij Job Cohen voor als voorzitter

 1. Even kennismaken…de Amsterdamse Tweede Kamerkandidaten

In maart gaan we stemmen voor de Tweede Kamer. Behalve de absolute toppers Lodewijk, Khadija en Lilianne, staan er meer Amsterdamse PvdA-ers op de lijst. Sowieso onze fractievoorzitter Sofyan Mbarki, maar ook Fatihya Abdi ,Rebekka Tselms en Bas Bijlsma. Voor zover je ze niet kent, kom je erop de ALV achter waarom ze de Kamer in willen en hoe ze dat denken te bereiken.   

 1. Politieke actualiteit met Marjolein Moorman 

Onze politiek leider en wethouder Marjolein Moorman praat ons bij over de laatste politieke ontwikkelingen in en om onze stad.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting