Door Dennis Boutkan op 26 juli 2016

Dennis blogt: 3 plannen waar de raad vóór stemde

De laatste marathonraad stond in het teken van de voorjaarsnota. Als oppositielid is het vaak hard werken om moties aangenomen te krijgen. De marges zijn vaak smal. Dus als dan een motie wordt aangenomen is het reden om blij te zijn met het resultaat. En dat ben ik want de raad heeft vóór de volgende 3 plannen gestemd!

Goed werkgeverschap in de Amsterdamse Toeristenbranche
Mijn motie voor goed werkgeverschap in de Amsterdamse Toeristenbranche is aangenomen. Het college moet een plan uitwerken waarbij goed werkgeverschap een voorwaarde wordt om in Amsterdam zaken te doen. Ik vind dat iedereen moet meeprofiteren van de populariteit van de stad. Dus ook de werknemers in de toeristenbranche! Dus als bijvoorbeeld hotel-eigenaren een vergunning wille krijgen moeten ze ook laten zien dat ze een goede werkgever zijn. Dan gaat het om het verdienen van een eerlijk loon (living wage), het bevorderen van bestaanszekerheid en goede arbeidsomstandigheden. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, bleek pas nog uit een rapport van de Inspectie SZW. Zie rapport: Horecabedrijven en detailhandel betalen 5,5 miljoen euro boete.

Minder flexwerkers binnen de gemeente
De hoeveelheid flexers binnen de gemeente is nog steeds enorm hoog. We zien dat er de laatste jaren voor circa 34 miljoen aan budget voor vast personeel wordt ingzet voor flexpersoneel. Ongewenst en onwenselijk in deze omvang. Daarom heb ik het college gevraagd deze kwestie te betrekken bij het nieuwe beleid voor flexibele inzet van personeel. Dit nieuwe beleid wordt dit najaar opgesteld, naar aanleiding van een motie van GroenLinks en mij.

Evaluatie project 1012 & handhavingscapaciteit
Tot slot heeft het CDA met ons een motie ingediend om Project 1012 en handhavingscapaciteit te evalueren. Nu Project 1012 een nieuwe fase ingaat wordt het hoog tijd om te evalueren in hoeverre de doelstellingen van Project1012 zijn behaald. Omdat veiligheid en leefbaarheid in de buurt nog steeds onder druk staan, vragen we met name hiervoor aandacht. En heel belangrijk: is de huidige handhavingscapaciteit wel voldoende om de buurt leefbaar te houden?

Volgend jaar heb ik het college gevraagd een grote Wallenconferentie te organiseren. Ook de resultaten van de evaluatie kunnen hierbij worden betrokken.

De coalitiepartijen stemden tegen deze plannen
Het opvallende is dat bij de voorjaarsnota ook vaak zo enorm zichtbaar wordt wat de coalitiepartijen vooral niet willen. Zo willen D66, SP en VVD niet aan de slag met mijn initiatief om de positie van ZZP-ers te versterken. Terwijl begin dit jaar bij het debat over de NT2 freelance docenten echt bleek dat de gemeente het hele aanbestedingstraject nog kan verbeteren om hun betere voorwaarden en kansen te bieden. Een gemiste kans. Het college laat hiermee ZZP-ers keihard in de kou staan.

Ook geen hoogleraar toersime
Ook voor wat betreft stad in balans wil deze coalitie niet echt de grenzen van de groei erkennen. Zelfs een hoogleraar Toerisme die Amsterdam kan helpen en onafhankelijk onderzoek en advies kan geven ziet men niet zitten. Een strategische blunder. Drukte in de stad is het thema dat ook nog over 4 jaar Amsterdammers bezig houdt. Door slimme expertise in te zetten worden we daar als stad beter van en kunnen we zelfs een koploperrol vervullen. Ook de motie voor het vaststellen van toeristische draagkracht, datgene wat we als stad qua bezoekersaantal aankan, werd door de coalitie weg gestemd. Echt gemiste kansen van deze liberale coalitie: blijkbaar is men bang voor het erkennen dat er grenzen aan de groei zitten!

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan