Door Dennis Boutkan op 7 april 2017

Dennis Blogt: Geef jongeren een tweede kans

Donderdag heeft de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel met mede-indieners D66 en GroenLinks ‘Geef jongeren een nieuwe kans’ aangenomen. Een belangrijke stap om problemen die Amsterdamse jongeren ervaren bij het krijgen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) op te lossen, aldus raadslid Dennis Boutkan.

Sommige jongeren staan door een stommiteit in het verleden jarenlang buitenspel, omdat ze (denken) geen VOG te kunnen krijgen. Wij willen daarom eerlijke kansen voor jongeren met een strafblad. In principe beschermt de VOG de samenleving tegen criminele veelplegers. En dat moet ook zo blijven.

Echter, uit vele gesprekken en een miniconferentie met jongeren en instellingen en Dienst Justis bleken er veel problemen te zijn met de VOG. De kansen van jongeren met een strafblad worden daardoor in een cruciale levensfase onnodig afgesneden.

Raadslid Dennis Boutkan is ontzettend blij dat het voorstel in de raad is overgenomen en dat de stad zo voortvarend aan de slag gaat. “Onze Amsterdamse jongeren verdienen absoluut een tweede kans als ze de fout in zijn gegaan. Er leven veel misverstanden over de VOG. Dat probleem gaan we nu oplossen. En werkgevers moeten beseffen dat een VOG vaak aangevraagd wordt ‘omdat het kan, maar niet omdat het moet’.

Te doen

Beter beleid vanuit Den Haag, bewustwording bij werkgevers en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke keerzijde van de VOG én betere voorlichting aan jongeren en professionals over de kansen op een VOG zijn hard nodig. Ons initiatief gaat het onzinnige gebruik van de VOG inperken om jongeren een eerlijkere kans te bieden. Wat gaat Amsterdam verder concreet doen?

  • jongeren worden beter voorgelicht over hun kansen op een VOG
  • de aanvragers VOG-eisers (overheden, bedrijven en instellingen) worden geïnformeerd over feiten en fabels over de VOG, zodat er niet meer standaard een VOG wordt gevraagd;
  • Amsterdam gaat jongeren met een strafblad in dienst nemen
  • Amsterdam gaat lobbyen in Den Haag om problemen die er bij het niet krijgen van een VOG vanwege een lopend strafproces aan te kaarten. Nu krijgen jongeren tijdens lopende onderzoeken geen VOG. Dennis: “Justitiële onderzoeken duren vaak tergend lang. Een VOG kan je gedurende het onderzoek niet verkrijgen. Sommige jongeren zijn daardoor wel twee jaar lang in ongewisse of ze een VOG krijgen of niet. Dat heeft een enorme impact op het leven van een jongere en dat moet echt anders.”
  • Amsterdam gaat ook ervaring opdoen bij bedrijven die geen VOG vragen, om te evalueren of voor sommige functies in de toekomst een VOG achterwege kan blijven
  • Er komt vanuit P&O een intermediair die gaat bemiddelen als nieuwe medewerkers problemen hebben bij het krijgen van een VOG.

Wij willen goede en eerlijke kansen voor al onze jongeren. Anders blijven duizenden jongeren in de meest cruciale jaren van hun leven onbedoeld en onterecht aan de kant staan.

Eerder schreven Dennis Boutkan, Ariella Verheul en Simion Blom al een opiniestuk in het NRC ‘Reken jongeren niet af op één stommiteit’ Opiniestuk NRC 9/13/2016

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan