Door Dennis Boutkan op 26 november 2016

Dennis blogt: ‘Bezint eer ge begint: stop de proef met 24 uurs opening winkels Binnenstad’

Onlangs ging ik in de commissie Economie opnieuw in debat met coalitiepartijen D66 en VVD over het onzinnige voornemen om de detailhandel in de binnenstad 24 uur open te laten zijn. In januari 2016 is het initiatiefvoorstel van D66 en VVD aangenomen. Lees het voorstel hier terug. Wij stemden samen met CDA en PvdO tegen dit voorstel. De raad heeft ingestemd met een proef van 2 jaar en de pilot is nu in voorbereiding. Wij hebben bewust tegen deze proef gestemd, omdat wij vraagtekens plaatsen bij het effect op het diverse winkelbestand in de binnenstad. De vraag is voor wie is deze 24 uurs openstelling nu eigenlijk goed? Voor Amsterdammers of voor toeristen? Ik weet het antwoord wel.
Het effect op het toch al steeds verschralende winkelbestand kan verwoestend zijn. Deze proef zorgt ervoor dat onroerend goed eigenaren hogere huren gaan vragen, die alleen toeristenwinkels kunnen betalen. Het voorstel betekent een ongebreidelde groei van huur en vastgoed. Nu al zien trekken kleine winkeliers door huurverhoging weg uit de binnenstad. Dit voorstel gaat dit nog erger maken. Iedere winkelier die wegtrekt en waar een toeristenwinkel voor terugkomt is een verdere afbladdering van een divers winkelbestand. Verschraling ten top.
De PvdA vindt dit ongewenst. We hebben al eerder met Groen Links het College gevraagd op te treden tegen de wildgroei aan toeristenwinkels, nutellawinkels, ijswinkels en eat-to-go formules. Dankzij een eerder ingediende motie wordt onderzocht of we met branchering -vestigingsbeleid- oprukkende ijs- en nutellawinkels kunnen stoppen.
Met dit voorstel zetten D66 en VVD de sluizen wagenwijd open voor meer toeristenwinkels die 24 per dag hun producten aan vermaakstoeristen kunnen aanbieden. Het zet de kleine winkelier onder druk en jaagt hem of haar de stad uit. En dat willen we nou juist niet!
Dit is niet iets waar wij ons alleen tegen verzetten. Inmiddels zijn er 9 winkeliers en bewonersverenigingen van deWallen, Nieuwmarkt, de Hoogstraten, Zeedijk en wijkberaad D’oude Binnenstad die zich ook keren tegen dit rampzalige voorstel van dit college om de sluitingstijden uit te breiden naar de nacht.
De PvdA Amsterdam wil dat deze proef wordt uitgesteld en in heroverweging wordt genomen. De roep van zoveel bewoners en ondernemers kan je moeilijk negeren.
Wil het College echt iets doen aan de verschraling van het winkelaanbod, dan kan het voorstel beter van tafel. Bewoners en ondernemers zitten er dus blijkbaar ook niet op te wachten.
D66 wethouder Ollongren heeft in het debat toegezegd alle ingediende bezwaren goed te gaan bestuderen. Als PvdA Amsterdam blijven we tegen dit voorstel en roepen we het College op om serieus werk te maken van een betere balans in de stad.
Dus ‘bezint eer ge begint’!
Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan