De PvdA Amsterdam zoekt twee nieuwe bestuursleden

18 februari 2021

Wil jij meehelpen aan een actieve en gezellige PvdA Amsterdam die iedere dag weer strijdt voor haar idealen? Kandideer je dan als secretaris of algemeen bestuurslid!

Het bestuur van de PvdA Amsterdam is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten voor de positie van secretaris en algemeen bestuurslid. Gregor Niessen (gezondheidsredenen) en Ilay Beeldsnijder (studie- en werkverplichtingen) zijn helaas gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Wij bedanken hen voor hun bijdrage en inzet. Het streven is om op de algemene ledenvergadering van 25 maart 2021 beide posities te benoemen voor de resterende bestuurstermijn tot en met oktober 2022. 

Algemene rol van bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, wethouders, gemeenteraadsfractie, bestuurders/commissieleden in de stadsdelen en afdelingen. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur, houdt het hoofd koel in de dagelijkse (media)hectiek en leidt (politieke) processen in goede banen. Ze begeleidt de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Ze signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de partij en de Amsterdamse samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kennis en ervaring, maar belangrijker nog, veel zin, enthousiasme en inzet voor de campagne voor de verkiezingen in 2022, zijn daarom erg belangrijk. 

Hieronder vind je de rol, de taken en het profiel van het bestuur die zijn vastgesteld op de ALV van 24 juni 2020. 

 • De organisatie van lokale activiteiten tijdens de verkiezingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
 • Het proces rondom het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in goede banen leiden.
 • Samenwerking met de afdelingen en het versterken van de partijorganisatie.
 • Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de stad.
 • Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings-en besluitvorming.
 • Communicatie met de leden en contact onderhouden met (Amsterdamse) organisaties. 
 • Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
 • Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing.
 • Het betrekken van gedreven leden die zich in willen zetten om Amsterdammers te verbinden met de PvdA.
 • Het vertegenwoordigen van de PvdA Amsterdam in diverse organen. 
 • Beheer van het PvdA-pand aan de Van Musschenbroekstraat.
 • ICT en organisatie.
 • Fondsenwerving. 
 • Vrijwilligersmanagement.

We zijn een actief en inhoudelijk bestuur, dat het ook graag gezellig met elkaar heeft. In deze Corona-tijd proberen we ook manieren te vinden om elkaar te stimuleren en te zoeken naar nieuwe en actieve manieren om leden te betrekken. 

Rol algemeen bestuurslid

Specifiek voor het algemeen bestuurslid in het bestuur 2020-2022 geldt dat de tijdsinvestering voor de functie gemiddeld 8 uur per week bedraagt. Binnen het bestuur zal het algemeen bestuurslid zich vooral gaan bezig houden met het organiseren van activiteiten en het thema scholing. Uiteraard zal de precieze portefeuilleverdeling in overleg gaan met de kandidaat.

Rol secretaris 

De secretaris is een gekozen positie en zal daarom tijdens de ALV in functie worden benoemd door de leden. De functie vereist gemiddeld 10 à 15 uur per week. De secretaris focust zich op het goed laten functioneren van het bestuur. Zoals het faciliteren van vergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie. Bestuurswerkzaamheden worden grotendeels via digitale platforms verricht. Daarom is het specifiek voor de secretaris van belang over uitstekende ICT-vaardigheden te beschikken en affiniteit met (nieuwe) digitale werkvormen te hebben.Het bestuur biedt ook de ruimte aan de nieuwe secretaris om mooie activiteiten te organiseren voor ledenwerving en de campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022. Uiteraard zal de precieze portefeuilleverdeling in overleg gaan met de kandidaat. 

Verdere procedure 

Mocht je interesse (of vragen/opmerkingen) hebben over deze vacatures, zoek dan contact met Thomas Oostlander (t_oostlander@hotmail.com / 06-39772251) of Ahlam El Yaakoubi (ahlam.elyaakoubi@gmail.com / 06-15858268). Ook bij deze vacatures streeft het bestuur naar een goede en volledige representatie van de diversiteit waar Amsterdam uit bestaat. Je kan je tot 7 maart 2021 kandideren, door een motivatiebrief en cv te sturen. In de week van 8 maart volgen er gesprekken, waarna het bestuur tot een voordracht aan de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2021 komt. Op die vergadering worden de bestuurders benoemd.