Door op 19 maart 2015

Cultuurpanden worden schoner en duurzamer

Cultuurpanden in Amsterdam worden schoner en duurzamer, dat is het doel van de PvdA-motie die vorige week in de gemeenteraad unaniem werd aangenomen. De aangenomen motie zal daarmee deel uit gaan maken van de Agenda Duurzaamheid van wethouder Choho. De aanpak van de cultuurpanden zal in nauwe samenwerking met de cultuursector plaatsvinden.

PvdA-raadslid Pia van den Berg is blij met de raadsbrede steun voor het plan. ‘De cultuursector is in Amsterdam gelukkig een grote en bloeiende sector. Niettemin zijn al die theaterzalen, concertzalen, musea, bioscoopzalen, en al die andere panden echte grootverbruikers van energie. Op weg naar een duurzamere stad kan hier een mooie slag gemaakt worden.’

De cultuursector zit zelf ook niet stil op de weg naar verduurzaming. In samenwerking met het onderzoeksbureau Arcadis en de TU Eindhoven wordt er onderzoek gedaan naar een collectieve aanpak voor energiebesparing. De gemeente zal bijdragen en stimuleren in die verkenning.