7 juni 2012

Nederland sterker en socialer

Groei, banen en eerlijk delen. Dat is de belangrijkste inzet van het verkiezingsprogramma van de PvdA ‘Nederland Sterker en Socialer’ (pdf). Nederland snakt naar een uitweg uit de recessie waar het het afgelopen jaar in is beland. Daarom presenteert de PvdA een solide groeiagenda voor de toekomst.

Een samenvatting van het programma vind je hier >

Drie pijlers dragen de groeiagenda van de PvdA:

1.    Hervormen: versterken van de economie en publieke voorzieningen met hervormingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, belastingen, financiële sector en de zorg.
2.    Investeren: belastingmaatregelen en een stimulans voor duurzame economische ontwikkeling maken miljarden aan nieuwe investeringen los.
3.    Verstandig en eerlijk begrotingsbeleid: bezuinigingen die in aard en tempo de economische groei in de komende jaren niet schaden en waarmee de lasten van de crisis eerlijk worden verdeeld.

De PvdA presenteert een alternatief om Nederland uit de recessie te halen en weer groei en banen te creëren. Een begrotingsbeleid dat zich niet blind staart op een incidenteel begrotingsresultaat in 2013, maar dat zicht biedt op structureel begrotingsevenwicht in 2017.

Om groei en banen actief te stimuleren komt de PvdA in de eerste plaats met ruim 200 miljoen euro aan fiscale maatregelen om de bedrijfsinvesteringen in Nederland weer op gang te helpen. Er komt een Nationale Investeringsbank voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) die innovatie en investeringen aanjaagt. Hiermee wordt het innovatiefonds voor MKB’ers verdrievoudigd naar 375 miljoen en wordt de kredietverlening aan het MKB door banken verbeterd.

Ook mogen huizenbezitters de kosten van renovatie en isolatie van hun huis aftrekken van de belasting wat de bouw in Nederland weer aanjaagt. We zorgen voor 500 miljoen per jaar aan extra investeringen in eigen land door publiek-private samenwerking met pensioenfondsen op gang te brengen. De motor van onze toekomstige economie is het onderwijs. We investeren daarom honderden miljoenen in de kenniseconomie, de kwaliteit van leraren en in degelijk onderwijs in plaats van te bezuinigen.

Met verstandig en eerlijk begrotingsbeleid houden we de koopkracht van gewone gezinnen overeind door in de eerste jaren van de volgende kabinetsperiode niet teveel te bezuinigen. De BTW-verhoging, het honderden euro’s duurdere eigen risico in de zorg en de belasting op woon-werk-verkeer gaan dan ook van tafel. Dat is niet alleen goed voor een eerlijke lastenverdeling, dat is ook goed voor onze economie. Want meer koopkracht, is meer groei en meer werkgelegenheid.

We versterken de economie met solide hervormingen die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Wij helpen de woningmarkt weer op gang. De overdrachtsbelasting voor starters schaffen we per direct af en er komen speciale startersleningen die 25.000 starters aan een huis helpen en die 100.000 verhuisbewegingen op gang te brengen. De verplichting voor woningbouwcorporaties om driekwart van de sociale woningen te verkopen gaat van tafel.

De zorg organiseren we voortaan in de buurt. Niet langer bepalen marktwerking en concurrentie de inrichting van de zorg, maar burgers samen met de overheid en zorgaanbieders. In iedere wijk en buurt komen op initiatief van de PvdA wijkverpleegkundigen.

Op de arbeidsmarkt helpen we ondernemers aan lagere lasten en werknemers aan een baan door de loondoorbetaling van zieke werknemers te verkorten van twee naar één jaar. We pakken we de jeugdwerkloosheid aan door extra stageplekken, en door jongeren langer op school te houden. We maken een einde aan de hyperflexibiliteit op de arbeidsmarkt, en flexwerkers krijgen extra zekerheden: na 1 jaar een vast contract.

En na twee jaar waarin de lage en middeninkomens de rekening van de crisis betaalden vragen we in deze krappe economische tijden een extra bijdrage van de sterkste schouders in de samenleving. Daarom leggen we bonussen aan banden en vragen we een extra bijdrage van de hoogste inkomens door de introductie van een extra belastingschijf van 60% voor mensen met een salaris boven de 150.000 euro per jaar.

Met dit programma gaat de PvdA vol vertrouwen de verkiezingen in. Verkiezingen die gaan over de vraag hoe we Nederland uit de crisis laten komen en welk land we aan onze kinderen willen nalaten. Met het programma ‘Nederland Sterker en Socialer’ laat de PvdA zien waar zij voor kiest. Voor een alternatief dat Nederland sterker en socialer maakt. Een alternatief waarbij we al het talent benutten dat ons land rijk is. Zodat we banen creëren, de motor van onze economie weer laten draaien en we de lasten eerlijk delen. Wij kiezen voor een sterker en socialer Nederland. Want alleen zo stomen we ons land klaar voor de toekomst.

‘Nederland Sterker en Socialer’ (pdf).