Door op 17 december 2016

College wil superambtenaren en advies- ipv bestuurs-commissies

Drempels van Stopera worden verhoogd
Het zal jullie allen niet ontgaan zijn dat het college van B&W een voorstel heeft gedaan voor een nieuw bestuurlijk stelsel. De huidige bestuurscommissies worden in deze plannen vervangen door adviescommissies zonder bevoegdheden. In plaats van de democratisch gekozen Dagelijks Bestuurders wil het college zelf superambtenaren gaan benoemen. Hiermee geeft het college zeer selectief opvolging aan het rapport van de commissie Brenninkmeijer om een oplossing te vinden voor het vermeende probleem van het dubbelmandaat.

Het voorstel is een grote achteruitgang in de democratische waarden. De drempels van de Stopera worden verhoogd, in plaats van verlaagd. En we zijn teleurgesteld dat de kans voor democratische vernieuwing, het liefst op een manier die de participatieve democratie versterkt, niet is opgepakt.

We willen democratie in de buurt en geen fopspeendemocratie
Het mag duidelijk zijn: de fractie zal niet gaan instemmen met dit voorstel van het college. Ook de fracties in de bestuurscommissies en de afdelingsbesturen delen dit standpunt in grote meerderheid. We kunnen niet leven met adviescommissies zonder bevoegdheden.  Wij willen geen fopspeendemocratie. Het cynisme over de politiek zal gevoed worden als door het volk gekozen vertegenwoordigers niets anders mogen dan vrijblijvende adviezen geven aan ambtelijke bestuurders, die door het college benoemd én weggestuurd kunnen worden.

De PvdA gelooft in sterke democratie in de buurt, waarbij bewoners hun eigen vertegenwoordigers kiezen. We vinden dat de ‘couleur locale’ moet doorklinken in besluiten. Vier jaar geleden zijn de stadsdelen – tegen onze zin – als zelfstandige bestuurslaag afgeschaft in de Gemeentewet. We werden gedwongen door Den Haag om de oude stadsdeelstructuur af te schaffen. Sinds 2014 kennen we bestuurscommissies met minder bevoegdheden, maar wel met zelfgekozen bestuurders. Dit stelsel functioneert nu 2,5 jaar, en werkt verre van optimaal. De bestuurscommissies zijn voor ons de minimaal acceptabele variant. Met de bestuurscommissies lukte het om de besluitvorming op lokaal niveau besluitvorming te realiseren die recht doet aan de couleur locale, en die zo veel mogelijk Amsterdammers in de gelegenheid stelt te participeren.

Zoals afgesproken is het stelsel geëvalueerd. De commissie Brenninkmeijer had de opdracht bouwstenen aan te leveren voor dit voorstel. We hadden dit moment graag gebruikt om het functioneren van de bestuurscommissies te versterken, maar het college van D66, SP en VVD hebben anders besloten, en hebben het stelsel opnieuw omgegooid.

Experimenteren a la van Reybrouck
Kortom, we vinden dit een halfbakken plan dat de democratie verder verzwakt. We hadden liever gezien dat er bouwstenen waren aangeleverd om de bestuurscommissies daadwerkelijk te versterken. De bestuurscommissies bestaan nog geen 3 jaar. We geven ze niet eens de kans om tot volle wasdom te komen. Als het college dit onzalige plan toch doorzet, zullen wij tegen stemmen en voorstellen om in plaats van gekozen adviescommissies de tijd te nemen om te experimenteren met werkelijke vernieuwing van de lokale democratie. In plaats van slappe adviescommissies, kunnen we dan proeftuinen starten waarin we de ideeën van David van Reybrouck betrekken bijvoorbeeld.

De besluitvorming over het voorstel is uitgesteld tot 25 januari. 12 januari is de tweede termijn in de commissie AZ. Tot die tijd zullen we ons uiterste best doen om met name D66 op andere gedachten te brengen. In dit kader zijn we blij met de petitie van Meer Democratie. Bekijk deze vooral en teken als je het er mee eens bent.

Meepraten?
We willen het moment aangrijpen lokale democratie te versterken. We willen de drempels van de Stopera verlagen, en de deuren van de stadsdeelkantoren open zetten voor Amsterdammers die willen meepraten en –beslissen over hun eigen leefomgeving. We willen samen met betrokken organisaties nadenken over vernieuwing in de democratie, zoals de afgelopen jaren ervaring is op gedaan met het organiseren van een Burgertop.

Mocht u willen meepraten over het bestuurlijk stelsel en de versterking van de democratie, stuurt u dan svp een e-mail aan onze woordvoerder en raadslid Maarten Poorter (maartenpoorter@gmail.com)