Caesar Bast blogt: jonge vakmensen nodig voor duurzaam Amsterdam

18 oktober 2018

Er verandert veel in Amsterdam. De huidige coalitie heeft ambitieuze plannen op gebieden als volkshuisvesting, duurzaamheid en onderwijs. De PvdA Amsterdam hecht er veel waarde aan dat in die maalstroom van grote veranderingen Amsterdammers prettig kunnen leven in de stad. Wij vinden het belangrijk dat de Amsterdammer grip op de stad heeft en houdt.

Amsterdammers moeten niet alleen grip hebben op de stad van vandaag, maar ook op de stad van morgen. Mijn inbreng voor de begrotingsbehandeling voor de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport richtte zich gisteren dan ook op de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO vormt de basis van onze economie en de vakmensen die daaruit voortkomen verdienen een grote pluim voor al het werk dat zij verrichten.

In Amsterdam hebben wij een mooie MBO-agenda en in het coalitieakkoord wordt aangegeven dat er extra wordt ingezet op stages, leerwerkplekken en traineeships voor MBO-studenten. De PvdA is als initiator van de traineeships voor MBO-studenten erg blij dat de eerste studenten al begonnen zijn. Maar ik zou graag zien dat het stadsbestuur deze MBO-ambities koppelt aan een andere grote ambitie, namelijk: de ambitie op het gebied van duurzaamheid.

Dit stadsbestuur wil groot werk maken van het terugdringen van de CO2 uitstoot en het aardgasvrij maken van de stad. Dat is goed en noodzakelijk. Maar daarvoor zijn nu en straks vakmensen nodig. Want wie installeren de komende jaren in duizenden huizen de warmtepompen? Wie isoleren de komende jaren die tienduizenden huizen? Dat zijn onze MBO-studenten van nu en morgen.

Daarom dient de Partij van de Arbeid samen met D66, DENK en de ChristenUnie een motie in om samen met MBO-instellingen de doelstellingen van de Amsterdamse MBO-agenda voor de aansluiting op de arbeidsmarkt aan te scherpen met een extra focus op de Amsterdamse duurzaamheidsambities. Daarmee willen we bereiken dat er goed nagedacht wordt over opleidingen die nodig zijn voor de transitie naar de duurzame stad.

Door deze focus in de MBO-agenda aan te brengen, slaan we twee vliegen in één klap. Ten eerste zorgen we ervoor dat de baankans voor MBO-studenten in de toekomst toeneemt, waarmee we de werkloosheid onder jongeren verlagen. Ten tweede zorgen we er samen voor dat Amsterdam verduurzaamd gaat worden door in Amsterdam opgeleide vakmensen.

Zo krijgen wij allemaal meer grip op stad van straks, en krijgen mbo-studenten meer grip op hun toekomst op de arbeidsmarkt.