Door Dennis Boutkan op 29 april 2015

Boutkan blogt: Wethouder zet je in voor flexwerkers

Onlangs zag ik wethouder Vliegenthart in het AT5-programma Park Politiek aangeven dat hij bang is voor het ontslag van flexwerkers door de invoering van Wet Werk & Zekerheid per 1 juli. Mij lijkt zo’n ontwikkeling ook zeker onwenselijk en zeer om in de gaten te houden. Mochten er signalen komen dat deze ontslagen daadwerkelijk aanstaande zijn, hoop ik dat de wethouder alles doet wat binnen zijn macht ligt om deze ontslagen te voorkomen. Daarom heb ik heb in de laatste gemeenteraadsvergadering gevraagd naar deze signalen en wat hij van plan is hiertegen te ondernemen.

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid komt voort uit het sociaal akkoord uit 2013 tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Het doel van de wet is om meer mensen met tijdelijke contracten meer zekerheid te bieden. FNV-voorzitter Ton Heerts is enthousiast over de wet en zei eerder: “De nieuwe wet is van groot belang voor mensen die hun baan dreigen kwijt te raken of kwijt zijn. Met de wet worden doorgeschoten vormen van onzeker werk eindelijk aan banden gelegd.” Daar ben ik het hartgrondig mee eens.

De vrees van de wethouder is mogelijk terecht, want eerder verschenen in de Volkskrant berichten dat ING en Nationale Nederlanden trouwe flexwerkers gaan ontslaan. Hiermee willen ze aan de verplichting ontkomen om mensen in vaste dienst te moeten nemen. Ook wij vinden dat de wet op een goede manier uitwassen van losse contracten tegengaat, maar zien ook het gevaar dat werkgevers wellicht onder hun verantwoordelijkheid proberen uit te komen. En dat kan natuurlijk niet.

Ik verwacht van de Amsterdamse wethouder Werk, Arjan Vliegenthart, dat hij op zo’n moment duidelijk optreedt naar Amsterdamse werkgevers. Als wethouder en vertegenwoordiger van de grootste werkgever in de regio heeft hij een voorbeeldfunctie. Hij kan het verschil maken door bedrijven aan te spreken, zoals minister Asscher dit ook bij ING heeft gedaan. Ik verwacht hij zijn positie gebruikt om zulke ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en zich in te zetten voor goed en fatsoenlijk werk, net zoals dat vanuit Den Haag met deze wet wordt geprobeerd.

Vooralsnog lijkt de wethouder echter vooral dit momentum te gebruiken om ‘als SP-politicus’ uit te spreken dat hij geen voorstander is van de nieuwe wet. Niet alleen stelt hij zich daarmee recht tegenover de vakbonden op, maar door alle verantwoordelijkheid naar Den Haag af te schuiven, is de wethouder vooral partijpolitiek aan het bedrijven, in plaats van zich in te zetten voor goed werk.

Op mijn vragen of de wethouder al signalen heeft ontvangen over naderende ontslagen van flexwerkers, bleek het antwoord te zijn dat die signalen er nog niet zijn. Wel heeft de wethouder toegezegd dit in het eerstvolgende overleg met de Amsterdamse Arbeidsmarktregio te bespreken. Dat is een mooie eerste stap.

We zullen als PvdA Amsterdam nauwkeurig blijven volgen of flexwerkers niet worden ontslagen. Heeft u zelf signalen dat dit in uw omgeving door de nieuwe wetgeving mogelijk gaat gebeuren, wil ik dat graag van u horen. Mail mij gerust door hier te klikken. Ik ga vertrouwelijk met uw informatie om.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan