17 maart 2006

Bos: “Dit is juist een doorbraak.”

Vrijdag in Het Parool:

PvdA met ’kleurtje’ is risico
Klik hier voor het hele interview

PvdA-leider Wouter Bos voorziet ’ongelukken’ met nieuwe allochtone raadsleden van zijn partij. Bos is met name bevreesd voor raadsleden die met voorkeurstemmen zijn gekozen, terwijl ze aanvankelijk op een niet-verkiesbare plek stonden.

Hij zegt dat vandaag in een interview met Het Parool. ’’Onze winst is zo groot dat veel mensen – onder wie allochtonen – een raadszetel hebben gekregen, terwijl we niet weten of ze net zo gekwalificeerd zijn als mensen hoger op de lijst.’’

’’Natuurlijk zie ik het risico dat onervaren raadsleden een veeleisende achterban op hun nek krijgen. Daarom hebben we de PvdA-fracties overal in het land hulp aangeboden met cursussen.’’

Bos stelt dat zijn partij ervaring heeft met politici die ’politiek bedrijven volgens de cultuur van hun land van herkomst, waar cliëntelisme normaal is’. Maar met de opkomst van een nieuwe generatie migranten verwacht hij dat dit probleem verdwijnt.

In het vraaggesprek gaat hij in op waarschuwingen dat het onwenselijk is als de PvdA ook in de toekomst de partij is waar allochtonen massaal op stemmen. Bos vindt het niet zinvol om daar nu over te discussiëren. Maar hij zegt ook: ’’Ik zie het gevaar van een Partij van de Allochtonen waar de autochtonen weglopen. Maar als wij vasthouden aan ons verhaal, blijven we de partij voor iedereen.’’

In Rotterdam en Amsterdam bestaan de PvdA-gemeenteraadsfracties ruwweg voor de helft uit raadsleden van allochtone afkomst. In Amsterdam stonden zij allemaal op een verkiesbare plaats. Wel zitten in de deelraden veel allochtonen dankzij voorkeurstemmen.

Vandaag in de krant: ’Wij veranderen niet’. Een interview met Wouter Bos

© Het Parool, 17-03-2006

Waar ben je naar op zoek?