Door Dennis Boutkan op 21 juni 2019

Borg de thuiszorg in het Actieplan Schone Lucht

Amsterdammers hebben recht op meer ruimte en schonere lucht. Daarom is de fractie van de PvdA Amsterdam blij met het Actieplan Schone Lucht van het college waarin het streeft naar volledig uitstootvrij verkeer in 2030. Volgens ons kan deze ambitie echter alleen een succes worden, als de plannen haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, dus ook voor de Amsterdammers met een kleine beurs. Bovendien vindt de PvdA dat deze ambitie geen negatieve gevolgen mag hebben op de kwaliteit van het zorgaanbod aan huis. Daarom kwam ons raadslid Dennis Boutkan gisteren in actie.

Middels een aangenomen motie riep hij het college op om bij het uitwerken van het Actieplan Schone Lucht de aanbieders van (zorg) diensten aan huis te helpen bij de transformatie naar uitstootvrij of andere vormen van duurzaam vervoer. Dennis Boutkan: “Amsterdammers worden steeds ouder, blijven langer thuis wonen en worden daardoor steeds meer afhankelijk van zorg(diensten) aan huis. Ook als we straks alleen uitstootvrij verkeer toestaan, moet dit natuurlijk mogelijk blijven. We doen het pas echt goed als we het voor onze meest kwetsbare mensen perfect regelen.”

Dennis Boutkan zijn motie werd aangenomen tijdens een agendapunt waar de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen kon uiten bij en over het Actieplan Schone Lucht. De PvdA stemde onder andere ook in met een CDA motie om een voorstel uit te werken voor een oldtimersregeling. Deze kunnen hierdoor tegemoet gekomen worden met bijvoorbeeld een ontheffing of vrijstelling.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan