Door op 23 oktober 2012

Blij met geld voor regelen eigen openbaar vervoer

De Stadsregio Amsterdam trekt geld uit om particulier georganiseerd openbaar vervoer in Amsterdam mogelijk te maken. Dat gebeurt op voorspraak van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. Op aandringen van de PvdA wordt in de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam nadrukkelijk rekening gehouden met particuliere initiatieven, waardoor het mogelijk wordt je eigen OV te regelen.

Het bestuur van de Stadsregio heeft besloten hiervoor €600.000 te reserveren als stimuleringsmaatregel, zo blijkt vandaag uit een bericht van de Stadsregio Amsterdam.

Dit gebeurde nadat de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes (Openbaar Vervoer) in de gemeenteraad het PvdA-idee overnam om de mogelijkheid open te houden dat Amsterdammers zelf openbaar vervoer mogen opzetten in hun buurt als door wijzigingen GVB-lijnen verdwijnen.

Enige voorwaarden zijn dat het zelf georganiseerde openbaar vervoer een toegevoegde waarde moet hebben op het bestaande aanbod van het GVB, en het mag niet concurreren met rendabele GVB-lijnen. Zo krijgen Amsterdammers de mogelijkheid krijgen in hun buurten zelf een vorm van openbaar vervoer op te zetten.

Blij
PvdA-raadslid Rik Winsemius: “We hebben de afgelopen jaren gezien dat er veel creatieve plannen door Amsterdammers zelf zijn ontwikkeld. Denk aan Taxi-E, de tuktuk, het vervoer van en naar Westpoort en de fietsriksja’s. Het zijn vaak ideeën die we ons van tevoren nooit hadden kunnen voorstellen. Die creativiteit willen we ook gebruiken om het OV te verbeteren. We denken dan aan  gebieden waar het OV minder fijnmazig is zoals Nieuw-West, Noord, Zuidoost en de buitengebieden van Amsterdam.”

Winsemius geeft aan dat particulieren zelf moeten bedenken hoe het vervoer eruit moet komen te zien. “Zolang er maar een OV-chipkaartreader op kan, kan je aan allerlei soorten transport denken. Vaak kan het in ieder geval slimmer dan met een grote dieselbus van het GVB waar drie mensen inzitten. We zijn blij met de steun van wethouder Wiebes.”

Rik Winsemius was fractievoorzitter in stadsdeel de Baarsjes en werkte als fractieassistent van de fractievoorzitter van de PvdA-fractie gemeenteraad Amsterdam.