Door op 25 februari 2014

Bewoners Vogelaarwijken gezonder

Uit onderzoek blijkt dat mensen in Vogelaarwijken gezonder leven dan bewoners van andere achterstandswijken. Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, heeft de gezondheidssituatie in kaart gebracht van de veertig Vogelaarwijken. Vervolgens vergeleek ze de gegevens met die van soortgelijke wijken en concludeerde dat bewoners van de Vogelaarwijken minder roken, meer bewegen en een betere geestelijk gezondheid hebben.

Sinds het uitbreken van de economische crisis is de gezondheid van bewoners van achterstandswijken in heel Nederland verslechterd. In Vogelaarwijken blijkt nu dat de gezondheidssituatie minder hard achteruit gaat. “De wijkaanpak lijkt de effecten van de crisis te hebben verzacht”, stelt Stronks vandaag in Trouw. In sommige van deze wijken  is het percentage mensen dat zich geestelijk gezond voelt zelfs gestegen (van 73% naar 79%), terwijl het percentage over heel Nederland daalde.

In de wijken die op de grootste schaal zijn aangepakt is ook de grootste verbetering te zien. Stronks wijst op eerder onderzoek waarin wordt aangetoond dat betere woningen en veiligere wijken een positief effect op de gezondheid hebben.