10 mei 2022

Belangstelling voor bestuurlijke positie?

Na de succesvolle verkiezingen op woensdag 16 maart is de PvdA samen met GroenLinks en D66 hard aan de slag met de vorming van een nieuw stadsbestuur. De verwachting is dat begin juni een coalitie-akkoord wordt gepresenteerd. Als dit lukt, is de PvdA Amsterdam in de gelegenheid om zowel wethouders als bestuurders in de stadsdelen leveren. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe jij je eventuele belangstelling hiervoor kenbaar kunt maken.

Sollicitatiecommissies en vacatures
Voor zowel de functie van wethouder als de functie van stadsdeelbestuurder, zijn er door de PvdA Amsterdam sollicitatiecommissies ingesteld, die bestaan uit vertegenwoordiging van de fractie en het afdelingsbestuur van de PvdA Amsterdam. Beide commissies hebben een vacature opgesteld waarop vanaf nu gesolliciteerd kan worden. Zie hieronder voor het functieprofiel van wethouder en voor het functieprofiel van stadsdeelbestuurder.

Functieprofiel wethouder
Het team van de PvdA in de centrale stad en stadsdelen bestaat uit een diverse groep Amsterdammers die met elkaar samenwerken en een bijdrage leveren aan de stad vanuit gezamenlijk sociaaldemocratische idealen. Voor de centrale stad zijn wij op zoek naar wethouders die een aanvulling zijn op dit team en die ieder op hun eigen bevlogen manier de stad voor Amsterdammers mooier en beter willen maken. Wij zoeken mensen die met energie en met de stad vanuit hun positie uitvoering geven aan de ambities uit het coalitieakkoord en de wensen van de gemeenteraad.

De kandidaat-wethouder waar wij naar op zoek zijn:

– Onderschrijft de ambities uit het coalitieakkoord
– Beschikt over relevante kennis en kunde op het gebied van (Amsterdamse) politiek en bestuur.
– Is behendig in onderhandelen en netwerken onderhouden; zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau.
– Is in staat een verstandige en integere wijze beslissingen te nemen op complexe dossiers met meerdere actoren.
– Heeft aantoonbare ervaring met aansturen van een omvangrijke organisatie.
– Past binnen de ambitie van de PvdA om met haar politieke vertegenwoordigers een afspiegeling van de stad te zijn.
– Vindt kennis delen en samenwerking binnen de partij vanzelfsprekend.
– Ondertekent de erecode en interne bereidverklaring van de partij. Er is sprake van een afdracht aan de Amsterdamse afdeling in de periode 2022-2026 conform de richtlijnen van de partij.
– Beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdagers.

Functieprofiel dagelijks bestuurder stadsdeel
Het team van de PvdA in de centrale stad en stadsdelen bestaat uit een diverse groep Amsterdammers die met elkaar samenwerken en een bijdrage leveren aan de stad vanuit gezamenlijk sociaaldemocratische idealen. Voor de stadsdelen zoeken wij dagelijks bestuurders die een aanvulling zijn op dit team en die ieder op hun eigen bevlogen manier de stad voor Amsterdammers mooier en beter willen maken. Wij zoeken mensen die met energie en met het stadsdeel vanuit hun positie uitvoering geven aan de ambities uit het coalitieakkoord en adviezen van de stadsdeelcommissie.

De dagelijks bestuurder waar wij naar op zoek zijn:

– Onderschrijft de ambities uit het coalitieakkoord
– Vertaalt beleid op lokaal niveau en heeft dan ook oog voor lokale effecten en behoeften
– Is in staat om een netwerk op te bouwen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties
– Is zichtbaar in het stadsdeel en is in staat op een goede manier te communiceren met inwoners en media
– Legt verantwoording af aan het college en werkt goed samen met collega-bestuurders, de stadsdeelcommissie en het ambtelijk apparaat
– Heeft politieke en/of bestuurlijke ervaring
– Ondertekent de erecode en interne bereidverklaring van de partij. Er is sprake van een afdracht aan de Amsterdamse afdeling in de periode 2022-2026 conform de richtlijnen van de partij.
– Overlegt een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers.
– Heeft gedegen kennis van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de post waarvoor hij/zij zich kandideert.
– Woont in Amsterdam en/of heeft sterke affiniteit met het stadsdeel waar hij/zij graag bestuurder wilt worden

Solliciteren
Solliciteren voor een of beide functies kan tot en met 18 mei 2022 door een e-mail te sturen met CV en motivatie naar [email protected]. Voor vragen kun je ook bij dit e-mailadres terecht. De procedure kent uiteraard een vertrouwelijk karakter. Wie zich meldt, ontvangt een ontvangstbevestiging en nadere informatie over de vervolgprocedure.