Door op 10 maart 2016

Behoud volkstuinen voor Amsterdam

De PvdA maakt zich hard voor het behoud van de volkstuinen in Amsterdam. In ontwikkelingsplannen van de gemeente worden verschillende volkstuincomplexen aangewezen als potentieel ontwikkelingsgebied voor bijvoorbeeld nieuwbouw, waardoor de volkstuinen zouden verdwijnen. Dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen, stelt de PvdA.

Je eigen groenten verbouwen, een siertuin onderhouden of gewoon een lekker plekje om je boek te kunnen lezen in de zomer. Voor vele Amsterdammers is hun volkstuin dé manier om levendigheid van de stad achter zich te laten en zich terug te kunnen trekken in het groen. Duo-raadslid Brahim Abid: ‘Volkstuinen zijn onmiskenbaar onderdeel van het Amsterdamse. Het zou echt zonde zijn als we die kwijt zouden raken’.

De PvdA heeft voorgesteld de volkstuincomplexen als laatst mogelijke locaties te beschouwen voor verdere ontwikkeling en transformatie en eerst alle andere opties af te gaan. Het voorstel kon helaas niet op de steun van een meerderheid van de gemeenteraad rekenen.