Door Marjolein Moorman op 17 november 2015

Behoud geld om onderwijsachterstanden te bestrijden

Naar aanleiding van het nieuws dat staatssecretaris Dekker flink wil gaan bezuinigen op de onderwijsachterstandsgelden in de grote steden, zijn de PvdA-woordvoerders van de G4 in de pen geklommen. Lees hieronder de open brief die zij aan hun Tweede Kamerfractie hebben gestuurd.

Beste partijgenoten,

Vrijdag 6 november jl heeft de Staatssecretaris van OCW bekend gemaakt fors het mes te willen zetten in de aanpak van onderwijsachterstand in de grote steden. Door de bezuinigingen krijgen de G4 maar liefst 34 miljoen minder en ook de scholen krijgen minder geld vanuit het Rijk. De gevolgen zijn desastreus en het bezuinigingsplan staat naar onze mening haaks op onze idealen. De PvdA fracties van de grootste steden van Nederland protesteren daarom tegen dit voornemen en doen in deze open brief een klemmend beroep op u om dit tegen te houden.

De plannen zijn gebaseerd op een papieren werkelijkheid en kijken niet naar wat er echt aan de hand is in de steden. Vooral in zwakke focuswijken hebben de G4 steden nog steeds veel kansarme gezinnen uit verschillende nationaliteiten. Kinderen van tweede en derde generatie migranten die net zo veel capaciteiten hebben als alle andere leeftijdsgenoten, maar door maatschappelijke en sociale omstandigheden de kans niet krijgen om hun talenten op maat te ontwikkelen.

De G4 steden hebben de afgelopen jaren enorm veel resultaat geboekt om jaar in jaar uit die onderwijsachterstanden te bestrijden. Een coherent aanbod van onderwijs wordt door de scholen in samenwerking met gemeenten en andere organisaties aangeboden aan deze kwetsbare kinderen. Vakantiescholen, schakelklassen, taallessen en veel andere initiatieven worden georganiseerd om te zorgen dat deze kinderen onderwijs op maat krijgen om zicht te houden op een fatsoenlijk toekomst. De voorschoolse voorzieningen zijn bijna niet meer weg te denken in de aanpak om peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool – en juist daar vallen de eerste klappen!

De Staatssecretaris stelt voor om geld te verschuiven van de steden naar alle gemeenten in Nederland. Natuurlijk is het een goed idee om ook onderwijsachterstanden elders aan te pakken, maar daarmee zijn de problemen in de grote steden niet plotseling kleiner geworden! Het zicht daarop is zoek geraakt doordat de gewichtenregeling verouderd is en het statistisch lijkt alsof het jaarlijkse aantal kinderen met een onderwijsachterstand afneemt.

Kinderen waarvan erkend is dat extra inzet ten aanzien van taal en rekenen maar ook maatschappelijke vorming hard nodig is, worden de dupe van het schrappen van deze middelen. Deze kinderen maken dan een valse start in hun leven en krijgen aanmerkelijk minder kans om volop deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Niet voor niets hebben ook de wethouders en alle schoolbesturen van de grote steden gezamenlijk een brandbrief ingediend tegen de bezuinigingen, waarin ze ingaan op de concrete gevolgen van dit beleid.

Wat zou er volgens ons nu wel moeten gebeuren?
Allereerst geen herverdeling van bestaande middelen, maar het op peil houden van de huidige investeringen in de steden. Daarnaast een goed plan om de onderwijsachterstanden in andere delen van het land aan te pakken, dat aansluit bij de praktijk in plaats van het uitsmeren van de huidige middelen volgens een simpele rekenformule. Maak werk van de harmonisatie van de Voor en Vroegschoolse Educatie, inclusief de kwaliteit van de begeleiding en een goede betrokkenheid van ouders. En last but not least: herzie de gewichtenregeling zodat die aansluit bij de werkelijke situatie.

De PvdA heeft zich altijd ingezet voor de zwakste mensen in de samenleving. Samen hebben we de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat zwakke focuswijken in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag leefbaarder, veiliger en beter geworden zijn. Ook in onze partijprogramma’s en de vele PvdA resoluties zoals Van Waarde pleiten wij voor een maatschappij waar iedereen gelijke kansen heeft op een fatsoenlijk toekomst. Als woordvoerders Onderwijs voor de PvdA fracties van de grootste steden van Nederland roepen wij u daarom op om deze plannen tegen te houden en juist te investeren in een betere aanpak van achterstanden voor een betere toekomst.

Met vriendelijke groet,

Gadiza Bouazani, Utrecht
Co Engberts, Rotterdam
Abderrahim Kajouane, Den Haag
Marjolein Moorman, Amsterdam

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman