16 februari 2021

Bas Bijlsma (37) wil strijden tegen uitsluiting

De kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de komende Tweede Kamerverkiezingen telt zes Amsterdammers. De nummers 1, 2 en 16 (Lilianne Ploumen, Khadija Arib en Sofyan Mbarki) zijn bekend bij het grote (PvdA-)publiek. De andere drie toppers Fatihya Abdi (plek 30), Rebekka Tselms (plek 33) en Bas Bijlsma (plek 37) zijn nog minder bekend, maar hebben een minstens zo mooi verhaal dat verteld moet worden. Wie zijn zij, hoe beleven zij de wereld en de stad en wat willen zij bereiken als zij worden gekozen? Het communicatieteam van de PvdA Amsterdam vroeg het hen! Met vandaag in de eerste van de driedelige serie: Bas Bijlsma.

Samenstelling: Joke Morshuis

Ik ben…
Bas Bijlsma, 37 jaar oud, geboren in Den Haag, wonend in Amsterdam en werkzaam als adviseur op het gebied van internationale vrede en veiligheid en de nummer 37 op de kandidatenlijst van de PvdA.

Mijn buurt is…
Sinds 2002 woonde ik vrijwel altijd in West. Bos en Lommer, waar ik de laatste 10 jaar woon, heeft mijn hart gestolen. Al het mooie van onze stad komt hier samen. Je voelt de energie op straat. Het is dan ook altijd genieten om een visje te halen bij de Gebroeders Molenaar of een drankje te doen bij bijvoorbeeld Podium Mozaïek. Ook voor mijn zoontje van 2 is er genoeg leuks te doen. We moeten we de voorzieningen in de buurt blijven koesteren. De bieb moet open blijven, de parken en groenvoorzieningen kunnen beter en de Vespuccimarkt moeten we behouden. En de buurt kan natuurlijk altijd schoner.

Ik ben lid van de PvdA omdat…
Ik geloof dat we door samen te werken Amsterdam en Nederland eerlijker kunnen maken. De PvdA is bij uitstek de partij die verschillende mensen bij elkaar brengt én zich inzet voor een mooiere toekomst voor iedereen. Ik denk dat mensen bij elkaar brengen de enige manier is om onze samenleving écht te veranderen. Niemand kan dat in zijn uppie. In die zin lijken PvdA’ers en Amsterdammers ook op elkaar. Allebei koesteren we diversiteit en snappen we dat we samen de toekomst kunnen maken. Die zucht naar vooruitgang blijft mij zowel in Amsterdam als in onze partij  aantrekken.

“De PvdA is bij uitstek de partij die verschillende mensen bij elkaar brengt.”

Mijn geheime adresje in Amsterdam is…
Dankzij mijn zoontje ontdekte ik weer een hele nieuwe kant van Amsterdam. Een pareltje is het kindercafé van meneer Howard en mevrouw Rosa. Gezellige chaos, geweldige gastvrijheid voor jong én oud. Dankzij subsidie van de Gemeente Amsterdam gaan ze, als de coronasituatie het toestaat, op een nieuwe vestiging weer door met hun mooie initiatief. Dit zijn precies de initiatieven die de gemeente moet steunen.

Amsterdam in corona-tijd betekent voor mij vooral…
Dat ik erg meeleef met de buurt. In Bos en Lommer hadden veel mensen het al lastig voordat corona ons leven op zijn kop zette. Je ziet dat het virus en de gevolgen daarvan in buurten als Bos en Lommer extra hard aankomt. In onze buurt zijn de afgelopen jaren veel mooie initiatieven ontstaan. Ik hoop dat deze de crisis overleven, zo nodig met extra hulp. Ik noemde al het kindercafé maar denk ook aan bijvoorbeeld bar en kunstgalerie NOMAG en De Nieuwe Boekhandel, beide op de Bos en Lommerweg. Door bij de winkels in onze buurt te blijven kopen, kan iedereen een steentje bijdragen om ze door deze moeilijk tijd heen te helpen.

“Door bij de winkels in onze buurt te blijven kopen, kan iedereen een steentje bijdragen om ze door deze moeilijk tijd heen te helpen.”

Als ik in de Kamer kom, wil ik zeker…
Ik zal er voor knokken om mensen beter te beschermen tegen willekeur en uitsluiting. Als oud-diplomaat ken ik de beelden uit de praktijk: weerloze vrouwen en kinderen, de verwoesting door oorlog, de dreiging van terrorisme en overvolle vluchtelingenkampen. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen, vertelden me keer op keer dat de oorzaak ligt in de ongelijkheid die hun samenlevingen verscheurt. Maar ook in Nederland speelt ongelijkheid. De toeslagenaffaire maakte duidelijk dat we moeten blijven vechten voor het recht van iedereen op een eerlijkere toekomst. Ongeacht je afkomst, status, geboorteplaats, geslacht of persoonlijke voorkeuren.

Een belangrijke ambitie voor mij als PvdA lid is …
De PvdA jonger en diverse helpen maken. Ik ben dan ook apetrots dat wij niet alleen met de meeste diverse maar ook met de meest jonge kandidatenlijst de Tweede Kamerverkiezingen in gaan. Dat past ook bij een partij als de onze. Met een diverse club kunnen we beter alle problemen aanpakken die in onze samenleving spelen. Voor meer betaalbare woningen en een hoger minimumloon. Maar ook om bijvoorbeeld het gebruik van stigmatiserende en discriminerende algoritmes door de overheid aan banden te leggen. Omdat wij echt een afspiegeling zijn van de samenleving heeft de PvdA de beste plannen om Nederland te veranderen en eerlijker te maken.

“Ik ben apetrots dat wij niet alleen met de meeste diverse, maar ook met de meest jonge kandidatenlijst de Tweede Kamerverkiezingen in gaan.”

Mijn favoriete politicus is…
Eén van mijn voorbeelden is Max van der Stoel. Als PvdA minister van buitenlandse zaken en als hoge diplomaat wist hij principes en resultaten te verbinden. Zo wordt Van der Stoel nog steeds gerespecteerd op de Balkan vanwege zijn bijdrage aan de vrede en het beschermen van kwetsbare minderheden. De PvdA heeft een lange traditie op dit vlak. Denk ook aan Bert Koenders waarover tot in de kleinste dorpjes in Afrika met veel waardering wordt gesproken. Of Frans Timmermans die nu vanuit Europa keihard werkt aan onze toekomst door klimaatverandering tegen te gaan. En natuurlijk onze politiek leider Lillianne Ploumen wiens hele carrière in het teken staat van het bevorderen van gelijkheid en armoedebestrijding wereldwijd.

Als ik lees, dan pak ik het liefst…
Ik lees veel boeken over mensen die me inspireren. Ik lees nu het verhaal van Ben Rhodes over zijn tijd als buitenlandadviseur van Obama. Rhodes hielp het diplomatieke proces vlot te trekken en zo werd voorkomen dat Iran kernbommen zou maken. Hij liet zien dat je daarmee uiteindelijk een veel grotere bijdrage levert aan vrede en veiligheid dan gewoon maar bommen gooien. Daarom vind ik het ook zo belangrijk te blijven investeren in diplomatie en ontwikkelingssamenwerking.

In Amsterdam wil ik altijd nog eens…
Een non-profit organisatie beginnen om data en technologie in te zetten voor een eerlijkere wereld. Amsterdam zit bomvol met bedrijven die alles weten van kunstmatige intelligentie. Die gebruiken die kennis vooral om meer geld te verdienen, terwijl je gegevens ook kunt inzetten voor armoedebestrijding en internationale vrede en veiligheid. Samen met de kennis op de Amsterdamse Universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam zouden we als stad een prachtige voortrekkersrol kunnen spelen in eerlijke verdeling van macht en inkomen.

De beste plek buiten Amsterdam voor een PvdA-verkiezingsaffiche is….
Overal in Den Haag! Ik woon nu bijna 20 jaar in Amsterdam maar hou ook veel van mijn geboortestad Den Haag. De jarenlange rode traditie in Amsterdam is er helaas niet in Den Haag. Gelukkig staan er ook geweldige Haagse kandidaten op de kandidatenlijst, zoals Kirsten van der Hul en Kati Piri. Samen met de partijgenoten in de Haagse Raad en al onze partijleden gaan zij er voor zorgen dat Den Haag helemaal rood kleurt!

Wil jij in contact komen met Bas Bijlsma of hem helpen met zijn campagne? Stuur dan een e-mail naar basbijlsma@gmail.com

…en volg hem op Twitter en Instagram!