9 februari 2016

Archief Rode Werf: februari 2016

De Rode Werf, thema’s en gasten maandag 8 februari

Maandagavond 8 februari zullen er deze avond twee thema’s aan bod komen:
  1. De onderkant van de arbeidsmarkt, werk, en arbeidsparticipatie: met John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA) en Maaike Zorgman (FNV bestuurder werkzoekenden).
  2. En het thema Erfpacht, waar de PvdA met Groenlinks optrekt op het dossier. Met als gasten: Jan Paternotte, fractieleider D66, en Duco Stadig, voormalig wethouder Amsterdam Ruimtelijke Ordening en huisvesting.
  • Datum: maandag 8 februari
  • Locatie: Marineterrein (naast scheepvaartmuseum, Pension Homeland
  • Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

 

Voor Ronde 1: 

Thema: De onderkant van de arbeidsmarkt, werk, en arbeidsparticipatie:

  • John Kerstens, Tweede Kamerlid voor de PvdA, met de portefeuille Onderkant arbeidsmarkt, handhaving SZW, internationale arbeid.
  • Maaike Zorgman, FNV-bestuurder werkzoekenden, tevens verantwoordelijk voor INspraak, de krant voor uitkeringsgerechtigden.

Werk, werkzoeken en de rol van de overheid, blijft een belangrijk, actueel en zichtbaar thema. Een buitengewoon belangrijk thema dat voor heel veel mensen ingrijpt in hun dagelijkse leven, en kansen.

Onlangs nog kopte de Volkskrant: Bijstand voor velen eindstation – één op tien krijgt al 15 jaar uitkering

Als gevolg van de Participatiewet zijn gemeenten sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt. Naast bijstandsgerechtigden moeten gemeenten ook honderdduizenden arbeidsgehandicapten (Wajong, sociale werkplaatsen) helpen. Met de nieuwe wet wordt ook een flinke bezuiniging, van 1,6 miljard euro, doorgevoerd. Gemeenten hebben veel minder geld om mensen te helpen.

Ook blijkt in Amsterdam dat er 30.000 van de 39.696 bijstandsgerechtigden niet wekelijks te hoeven solliciteren. Amsterdam blijkt hiermee een heel eigen koers te varen, anders dan die van het Kabinet. Kortom, meer dan genoeg om deze avond over door te praten.


 

En voor Ronde 2:

Thema: Erfpacht, op dit moment zeer actueel in Amsterdam:

  • Jan Paternotte, Fractievoorzitter D66, grootste partij in de Amsterdamse Gemeenteraad.
  • Duco Stadig, oud-wethouder (1994- 2006) van Amsterdam Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, PvdA.
  • Bob Jansen, partner Lingotto, bedrijf dat werkt met vernieuwende oplossingen voor gebouwen en gebieden in de stad.

Op dit moment loopt de discussie over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. De gemeente Amsterdam bezit ongeveer 80% van de grond in Amsterdam. Het grootste deel daarvan wordt in erfpacht uitgegeven. De gemeente blijft daarbij eigenaar van de grond. Dit systeem wordt vernieuwd. lees meer over erfpacht>>

Zojuist is bekend gemaakt dat PvdA en Groenlinks samen een voorstel hebben gelanceerd om bereid te zijn akkoord te gaan met de herziening van het erfpachtstelsel.PvdA en GroenLinks zijn voorstanders van voortdurende erfpacht, waarbij na de overeengekomen periode opnieuw gekeken wordt wat de grond waard is en op basis daarvan een nieuwe erfpachtcanon te bepalen.  Lees hier meer over het nieuwe voorstel>>

Wat betekent deze handreiking nu precies? En wat staat er bij deze stelselherziening allemaal op het spel?