Door op 12 juli 2012

Amsterdamse terugblik voorbereiding Congres en elektronische meningspeiling

We kijken terug op de congresvoorbereiding van Amsterdam. Op diverse manieren zijn leden, via werkgroepen (Stedelijk Ontwikkeling, Onderwijs, Ouderen en Vrouwennetwerk) en bijeenkomsten(studiedag stapelen bijvoorbeeld),  betrokken bij de voorbereiding van het congres. Ook is er een uitgebreide elektronische meningspeiling gehouden onder de Amsterdamse leden over de diverse politieke thema’s die ook terugkomen in het verkiezingsprogramma.

Bovendien is er op 14 juni een Amendementen avond georganiseerd voor alle Amsterdamse PvdA-ers om het conceptprogramma kritisch te behandelen en amendementen te formuleren.  Hier kunt u onze verslaglegging, terugblik en conclusies vinden.

Hier kunt u onze verslaglegging, terugblik en conclusies vinden.

Verslagen:

Samenvatting:
De zeven afdelingen hebben goed samengewerkt. Gesterkt – en wijzer – door onze ervaring tijdens het vorige congres hebben wij nog voor de publicatie van het conceptprogramma, onze werkwijze afgestemd en ons plan gesmeed, onder leiding van Hans Aertsen, lid van het centrale bestuur van Amsterdam. De congresafgevaardigden uit de verschillende afdelingen overlegden regelmatig zoals over de digitale meningspeiling en de in te dienen amendementen. Een werkgroep ontwikkelde de vragen voor de digitale meningspeiling mede ondersteund door professionals op het gebied van enquêtering.

Doel van de voorbereiding was natuurlijk onze leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen voor en tijdens het congres. Hiervoor is ook de expertise van enkele Amsterdamse werkgroepen van de PvdA (Stedelijk Ontwikkeling, Onderwijs, Ouderen en Vrouwennetwerk) gebruikt evenals informatie afkomstig uit  bijeenkomsten die de verschillende afdelingen organiseerden (studiedag stapelen bijvoorbeeld). Bovendien is er op 14 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle Amsterdamse PvdA-ers om het conceptprogramma kritisch te behandelen en eventueel amendementen te formuleren. Ook hier was de inzet: zoveel mogelijk leden betrekken.

Dit is gelukt.  774 leden hebben de meningspeiling ingevuld, 75 mensen hebben de discussieavond bijgewoond. We hebben 149 amendementen en vier moties (mede) ingediend. En, vanuit verschillende afdelingen buiten Amsterdam is interesse getoond in de elektronische meningspeiling als instrument.

En de uitkomst? In dit verslag leest u veel meer hier over. In het kort: een derde van de door ons ingediende amendementen en drie van de vier moties zijn door het partijbestuur overgenomen. En tijdens het congres is nog 1 amendement uit Amsterdam aangenomen.

De kandidatenlijst is  vastgesteld door het congres. Amsterdam is vertegenwoordigd met 10 kandidaten op de plaatsen 4 t/m 74. Daarvan staan er zes in de eerste dertig plaatsen. We hopen op een goede uitwisseling en samenwerking en gaan met volle kracht en energie verder met de verkiezingscampagne! We hopen de grootste partij van Nederland te worden, en een groot deel van onze ideeën te kunnen verwezenlijken. Uw bijdrage hierbij blijft zeer welkom!

Het bestuur van de PvdA Amsterdam en de Amsterdamse congresafgevaardigden.

 • Michiel Geuzinge, voorzitter
 • Hans Aertsen, bestuurslid en congresafgevaardigde afdeling Amsterdam Nieuw-West
 • Arina Angerman, afdeling Amsterdam Oost
 • Hanna Luden, afdeling Amsterdam Oost
 • Michèle Zijstra, afdeling Amsterdam Nieuw-West
 • Bram de Vries, afdeling Amsterdam Nieuw-West
 • David Feltkamp, afdeling Amsterdam West
 • Herman Wiersema, afdeling Amsterdam West
 • Fred Cohen, afdeling Amsterdam Zuid
 • Lucien Nix, afdeling Amsterdam Zuid
 • Bas van Drooge, afdeling Amsterdam Centrum
 • Els Iping, afdeling Amsterdam Centrum
 • Chris Laarman, afdeling Amsterdam Noord
 • Frank de Graaff, afdeling Amsterdam Noord
 • Toon Geenen, afdeling Amsterdam Zuidoost
 • Augustina Osei, afdeling Amsterdam Zuidoost