Door Orhan Kayar op 9 februari 2017

De Amsterdamse reddingsbrigade heeft vrijwilligers nodig!


Begin september 2016 verschenen er berichten in het nieuws over het tekort aan vrijwilligers bij de Amsterdamse Reddingsbrigade. Ik heb dit aan de orde gesteld in de commissievergadering Zorg en Sport op 8 september. In diezelfde vergadering heb ik de wethouder een tussenstand gevraagd van de wachtlijsten voor zwemlessen. Veiligheid op en in het water staat bij ons hoog op de agenda, ons uitgangspunt is dat het voor ieder kind, ongeacht zijn of haar situatie, mogelijk moet zijn een zwemdiploma te halen.

Vandaag kwam de Amsterdamse Reddingsbrigade inspreken. Ik ben er trots op dat alle partijen vinden dat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Oudste reddinsbrigade van Nederland
Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan de Amsterdamse Reddingsbrigade. De vereniging bestaat 103 jaar, en is daarmee een van de oudste reddingsbrigades van Nederland. De reddingsbrigade geeft zwemlessen, onder andere aan kinderen met ADHD, PDD-NOS, autisme, astma of diabetes. Verder geven ze les in reddend zwemmen, EHBO en varend redden. Ik vond het mooi om te zien dat er veel kinderen van diverse herkomst waren die leren hoe je iemand uit het water moet halen die in de problemen is geraakt. Ook mocht ik meedoen met de training en leerde verschillende reddingstechnieken.

Een belangrijke rol van De Amsterdamse Reddingsbrigade is het verzorgen van de veiligheid op en aan het water tijdens de diverse (grote) waterevenementen in de regio Amsterdam. Denk aan Sail of de Sinterklaasintocht.

Kan de gemeente iets doen?
Vandaag heb ik daarom  onder de aandacht gebracht dat de Reddingsbrigade goed en belangrijk werk verricht, maar moeizaam geschikte vrijwilligers kan vinden. Ik heb de gemeente gevraagd de reddingsbrigade, die uit vrijwilligers bestaat, te helpen met PR en communicatie. Zelf denk ik verder aan stageplekken voor jongeren bij sportopleidingen. Voorwaarde is wel dat deze jongeren daarvan op de hoogte zijn. Wellicht ligt hier een rol voor de gemeente.

Mijn grote waardering gaat uit naar alle vrijwilligers van de Amsterdamse Reddingsbrigade die zich blijven inzetten om mensen te redden en evenementen veilig te laten verlopen, en daarnaast met enthousiasme zorgen voor de zwemlessen en trainingen van kinderen en jongeren die iets meer aandacht vragen. Immers, niets is mooier dan het helpen van mensen.

Orhan Kayar

Orhan Kayar

Orhan Kayar

Orhan Kayar is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde af in de communicatie en samenlevingsopbouw. Was eerder werkzaam als officemanager bij een advocatenkantoor. Was van 2006 tot 2014 deelraadslid in Amsterdam West. Orhan is woordvoerder Sport, Recreatie, Voedselvisie, Gezonde Levensstijl en aanjager en coördinator van de stadsteams van de PvdA Amsterdam.

Meer over Orhan Kayar