16 maart 2017

Alle Amsterdamse kinderen hebben recht op een schoolreisje

‘Ik geloof dat je alle kinderen een gelijke kans moet geven. Zo mag het nooit zo zijn dat een kind niet mee kan met een schoolreisje doordat ouders de bijdrage niet betalen. Daarom heb ik samen met D66 en GL aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om er voor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen ook echt mee op schoolreis kunnen. Ik ben erg blij dat deze is aangenomen.’ PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman

Uitsluiting van leerervaring
Samen met de mevrouw Timman, mevrouw Ten Bruggencate (beide D66) en de heer Blom (GroenLinks) zijn we van mening dat het echt niet kan dat kinderen worden gestraft omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit kan voor de leerlingen die het betreft zeer stigmatiserend en traumatiserend zijn. Bovendien worden kinderen hierdoor uitgesloten van belangrijke leerervaringen.

Schoolreisje is een verrijking
Het schoolreisje maakt vaak onderdeel uit van het curriculum van de school, of dat nu een bezoek is aan het NEMO waar de interesse voor techniek en wetenschap wordt gewekt, de dierentuin waar kinderen leren over de ongelofelijke diversiteit en schoonheid van de natuur, of de Spelerij/Uitvinderij in het pittoreske Dieren, waar kinderen de mooiste dingen kunnen maken. Ook is het gezamenlijk op pad gaan een belangrijke verrijkende ervaring voor kinderen. Daarom zijn wij van mening dat er een stevig signaal moet uitgaan van het stadsbestuur aan de schoolbesturen en schoolleiders dat wij dit ongewenst vinden.

Voorstel ‘Alle Amsterdamse kinderen hebben recht op een schoolreisje’ 
Willen we dat de gemeente gaat onderzoeken op welke Amsterdamse scholen kinderen worden uitgesloten van schoolreisjes en schoolvieringen omdat de ouderbijdrage niet is betaald en met deze scholen het gesprek aan te gaan om:

 • Aan te geven dat het Amsterdamse stadsbestuur het uitsluiten van
  leerlingen onacceptabel vindt.
 • De oorzaken van het niet betalen van de ouderbijdrage te bespreken
  en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing hiervoor
 • Met de Raad bespreekt op welke manieren het beleid van de
  scholierenvergoeding verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door het
  simpeler te maken om de ouderbijdrage direct aan de betreffende scholen
  over te maken.
 • En een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het opzetten van een
  stadsbreed solidariteitsfonds voor de ouderbijdrage, waar scholen aanspraak
  op kunnen maken voor onbetaalde ouderbijdrage, wanneer geen aanspraak
  gemaakt kan worden op de scholierenvergoeding