Door Marjolein Moorman op 18 december 2015

Amsterdam werkt met leraren aan burgerschapsonderwijs

Amsterdam gaat samen met de docenten in de stad aan de slag om het burgerschapsonderwijs een flinke impuls te geven. Dat is het resultaat van een motie van PvdA en D66 die deze week unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. Een dialooggroep van leraren en schoolleiders wordt gestart om met elkaar te spreken over burgerschapsonderwijs en om de best practices over de stad te verspreiden.

PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman is verheugd met de raadsbrede steun voor het voorstel: ‘Ik geloof dat een belangrijk onderdeel van het onderwijs is om¬†met elkaar in gesprek gaan, wederzijds begrip te kweken en moeilijke thema’s uit de samenleving bespreekbaar te maken. Onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal, maar ook werken aan je talent voor samenleven.’

In de nasleep van de aanslagen in Parijs in januari en november maakten veel leraren duidelijk moeite te hebben om over deze onderwerpen in gesprek te gaan met hun klas. Bovendien is hun takenpakket al ruim en is het voeren van dergelijke gesprekken soms erg ingewikkeld. Tegelijkertijd is de schoolklas ook bij uitstek de plek om hierover in gesprek te gaan.

PvdA-raadslid en teamleider op het Calvijn College Sofyan Mbarki bood eerder al aan om bij leraren in de klas op bezoek te komen. Lees ook het interview dat het Parool deze week met hem afnam: ‘Luisteren, daarna weerstand bieden‘.

 

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de¬†portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman