Door op 8 oktober 2012

Amsterdam met Ikea in gesprek over studentenwoningen

Goed nieuws: op verzoek van de PvdA-fractie gaat wethouder Freek Ossel (Wonen) praten met Ikea over studentenwoningen. Dat heeft Ossel laten weten na vragen van mij over de Zweedse meubelgigant, na berichten in de media dat het bedrijf in Hamburg studenten- woningen zou willen gaan bouwen.

Het stadsbestuur is geïnteresseerd geraakt en dat is al een mooie aftrap voor wat iets heel moois kan worden. Het kantoor van wethouder Ossel heeft contact gehad met de Nederlandse vastgoedtak van het bedrijf en daar werd in ieder geval wel bevestigd dat er gewerkt wordt aan een nieuw woningconcept.

Dat concept moet nog worden getoetst aan Nederlandse wet- en regelgeving, schrijft de wethouder in antwoord op mijn schriftelijke vragen.

Ossel zal ook nagaan of de woningen – als ze doorgaan – onder de sociale huurgrenzen aangeboden zullen gaan worden.

Kluskantoren
Er is al veel enthousiasme voor de Kluskantoren die wij in Amsterdam mogelijk willen maken: langdurig leegstaande kantoorpanden die door prijsverlagingen en afwaarderingen binnen bereik van particulieren komen.

Ook hier zou Ikea een rol moeten kunnen spelen. Vanuit onze rol in de gemeenteraad maken wij via de wijziging van bestemmingsplannen en regeltjes dan mogelijk dat het allemaal kan en mag in onze stad.

Michiel Mulder is gemeenteraadslid voor de PvdA.