Amsterdam halveert CO2 uitstoot in 2030: duurzaam én rechtvaardig

6 maart 2020

De stad Amsterdam loopt voorop in de energietransitie. Vandaag schrijft wethouder Van Doorninck in de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’ aan de raad dat Amsterdam op koers ligt om de CO2 uitstoot in 2030 nagenoeg te halveren. De fractie van de PvdA Amsterdam is hier blij mee. De stad laat met deze routekaart niet meer alleen zien wat het wil bereiken, maar ook hoe we dat gaan doen en wat het gaat betekenen. Voor de PvdA Amsterdam is het daarnaast van groot belang dat de nadruk ligt op een rechtvaardige transitie. Iedere Amsterdammer moet eraan mee kunnen doen. 

Groene maatregelen
Om de halvering van de CO2 uitstoot in 2030 te bereiken, zal er een aantal grote maatregelen genomen worden. Daken gaan benut worden voor zonne-energie, het Amsterdamse verkeer gaat uitstoot vrij worden gemaakt en honderdduizenden huizen worden geïsoleerd: “vooral op dat laatste punt kunnen we in Amsterdam heel veel winst boeken,” aldus ons raadslid Hendrik Jan Biemond. “Niet alleen qua uitstoot, maar ook voor de portemonnee van Amsterdammers. 31% van de Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen is namelijk meer dan 10% van hun inkomen kwijt aan energiekosten. Door beter te isoleren kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan.” 

Iedereen doet mee
In de ogen van de fractie van de PvdA Amsterdam kan deze transitie alleen maar slagen als iedereen eraan mee kan doen. “Veel Amsterdammers hebben meer zorgen over het einde van de maand, dan over het einde van de wereld,” aldus ons duoraadslid Lian Heinhuis. “Daarom mag deze transitie de verschillen tussen Amsterdammers niet groter maken. Energiecoöperaties moeten bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor alle Amsterdammers, ongeacht de grootte van hun portemonnee. Zodat straks iedereen kan profiteren van goedkope en schone energie. Daar zullen we als PvdA vanuit de raad op toezien.”

“Deze transitie mag de verschillen tussen Amsterdammers niet groter maken.”

Nieuwe werkgelegenheid
Door de transitie waar de stad voor staat, zal de stad niet alleen schoner worden, maar ook de economie veranderen. Om de ambities waar te maken, gaat er in ‘schone sectoren’ veel nieuwe werkgelegenheid ontstaan. Biemond: “Ik zie dit als kans voor Amsterdammers, maar ik zie voor de gemeente ook een grote rol weggelegd om Amsterdammers naar dit werk te begeleiden. We moeten en gaan dit samen doen!”

“We moeten en gaan dit samen doen.”