Door Pia van den Berg op 7 oktober 2016

Amsterdam gaat monumentale wandkunst beter beschermen

Na een voorstel van PvdA, SP en D66 gaat Amsterdam meer aandacht besteden aan
het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst. Het voorstel werd afgelopen woensdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In de periode na de Tweede Wereldoorlog is er enorm veel gebouwd in Amsterdam, vooral in buurten buiten het centrum en buiten de ring. Daarbij werd veel samengewerkt met kunstenaars die nieuwe gebouwen van onder andere mozaïek, glas in lood ramen en sculpturen mochten voorzien.

Helaas zijn een aantal van deze gebouwen uit die tijd gesloopt of dringend aan vervanging toe, waardoor ook de monumentale kunst verloren Man met kinddreigt te gaan. Op verzoek van de PvdA, SP en D66 gaat het stadsbestuur zich inspannen om wandkunst zoveel mogelijk te behouden voor de stad. Zo komt er een inventarisatie van de nog bestaande wandkunst, hetgeen nooit eerder gedaan is. Er komt meer voorlichting over wandkunst en wordt het auteursrecht in acht genomen. Bovendien wordt het mogelijk om een subsidie aan te vragen om wandkunst te redden en te herplaatsen als een gebouw waar wandkunst deel van uitmaakt, gesloopt wordt.

 

de kusDe monumentale wandkunst is een belangrijk deel van ons erfgoed, en maakt de taal van de verbeelding concreet
in de diverse vormen van muurschilderingen, wandsculpturen en raamkunst. Amsterdam is rijk aan deze naoorlogse wandkunst. Met dit voorstel wordt een serieuze eerste stap gezet naar een duidelijk beleid voor het behoud en bescherming van de naoorlogse wandkunst.

 

 

 

 

Appel

Met het nieuwe beleid kunnen we deze kunstvorm behouden voor de volgende generatie. Zo is de wandschildering ‘ Vragende Kinderen ‘ van Karel Appel in het voormalige stadhuis (nu het Grand Hotel) nog net op tijd gered door alerte kunstliefhebbers. Door de voorgeplaatste glasplaat is het kunstwerk van Karel Appel voorgoed beschermd, en kunnen we er nog lang van genieten.

 

Pia van den Berg

Pia van den Berg

Pia van den Berg is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Van den Berg is oud-directeur van theater De Engelenbak. Pia is woordvoerder Kunst & Cultuur, Lokale Media, Monumenten, Openbare Ruimte & Groen, Klimaat, Energie & Luchtkwaliteit en Water. “Mijn hele leven heb ik mij ingezet voor kunst en cultuur in Amsterdam. Begonnen

Meer over Pia van den Berg