27 november 2003

Amma Asante over de jonge moeders notitie

PvdA: Sociaal isolement dreigt voor jonge moeders

De PvdA maakt zich grote zorgen over de kwetsbare positie van jonge moeders in Amsterdam. Te vaak wordt deze groep –vaak allochtone- meiden van het kastje naar de muur gestuurd. Een sociaal isolement dreigt.

Er zijn in Amsterdam bijna 1500 jonge moeders. De meeste hier van zijn allochtone meiden. Deze meiden hebben het niet gemakkelijk. Ze worden geconfronteerd met lange wachtlijsten in de kinderopvang, een tekort aan kortdurende praktijkgerichte opleidingdingen of geld om deze te betalen en lange wachttijden voor een zelfstandige woning. Daarnaast, zo blijkt uit door de PvdA verricht onderzoek, worden ze vaak slecht begrepen door hulpverleners die ze doorsturen van het ene naar het andere loket, en is er meestal geen familie of vriendenkring om op terug te vallen. Niet zelden zijn de moeders zelfs op de vlucht voor hun familie omdat de familie eer is aangetast.

Volgens de Amsterdamse PvdA fractie is actie geboden. Daarom heeft ze in een raadsnotitie een aantal problemen en mogelijke oplossingen op een rij gezet. Er zal op de allereerste plaats meer aandacht moeten komen voor preventie. In het belang van moeder en kind moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat jonge meiden op een te jeugdig leeftijd zwanger raken. In dit kader zal er meer aandacht moeten zijn voor: vroegsignalering op scholen, empowerment van jonge meiden, en seksuele voorlichting, te beginnen bij groep acht van het basisonderwijs.

Daarnaastwil de PvdA een einde maken aan de enorme bureaucratie waar jonge moeders in verdwalen. De markt van welzijn en geluk kent een enorme hoeveelheid zorginstanties die zich allemaal op hun eigen gebiedje bezighouden met de zorg voor jonge moeders en hun kinderen. Dat werk niet. Voor een betere dienstverlening moeten we terug naar de 1-loket gedachte, waarbij laagdrempelige hulporganisaties zoals Mi Oso es Mi Kas in Amsterdam Zuidoost, organisaties die daadwerkelijke grote groepen moeders weten te bereiken, op een goede manier verbonden worden met de meer traditioneel georganiseerde zorginstellingen als Bureau Jeugdzorg.

Een volledig overzicht van de gesignaleerde problemen en door de PvdA voorgestelde oplossingen kunt u lezen in de raadsnotitie Jonge moeders, welke u kunt terug vinden door hier te klikken.

Voor meer informatie: Amma Asante Tel: 020-6902002 of 06-28129797