5 maart 2009

Ahmed Marcouch werkt al jaren aan homo-emancipatie

Dennis Boutkan, voorzitter van het COC Amsterdam, beschrijft in een opinie-artikel in Het Parool van deze week, zijn samenwerking met stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch: ‘COC Amsterdam heeft, in tegenstelling tot wat de laatste dagen in de krant staat, al een zeer intensieve samenwerking met Ahmed Marcouch in zijn veranderingsstrategie voor homo-emancipatie in Amsterdam-Slotervaart.’

‘COC Amsterdam heeft, in tegenstelling tot wat de laatste dagen in de krant staat, al een zeer intensieve samenwerking met Ahmed Marcouch in zijn veranderingsstrategie voor homo-emancipatie in Amsterdam-Slotervaart.

Al jaren geleden heeft Marcouch contact gelegd met COC Amsterdam. Marcouch, toen nog bestuurslid bij de Unie Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken (Ummao), gaf samen met het COC workshops over het thema ‘homoseksualiteit en moslims’.

In 2008 heeft de partij Slotervaart Leefbare Tuinstad met steun van COC Amsterdam een motie ingediend om homobeleid te ontwikkelen. Deze motie is door het dagelijks bestuur van Slotervaart overgenomen en mondt nu uit in sprankelende initiatieven en ideeën die geformuleerd worden om de emancipatie van homo’s en lesbo’s bespreekbaar te maken.

Zo was Marcouch in 2008 met een grote persentourage aanwezig op het Suikerfeest voor homomoslims en riep daar de Marokkaanse gemeenschap op lesbo’s en homo’s te accepteren zoals ze zijn.

En nog in januari is met steun van Marcouch een bijeenkomst over islam en vrouwen- en homo-emancipatie gehouden in de Poldermoskee in Slotervaart. In de nieuwe Update, het blad van het COC, staat een uitgebreid interview met Marcouch.

COC Amsterdam heeft ook met andere moslims samengewerkt aan het ontwikkelen van homo-emancipatie ‘in eigen kring’. In september organiseerden we tijdens de Ramadan twee iftars in samenwerking met Aknarij en Assadaaka. In oktober tekende op initiatief van HTIB en COC Amsterdam zeven Turkse organisaties een verklaring dat zij bespreekbaarheid van homo-emancipatie in eigen kring ter hand hebben genomen. Verder is ons bestuur publiekelijk de dialoog aangegaan met het Ummao-bestuur en met de jongerenimam Yassin El Fourkani.

Wij geloven in deze lokale aanpak: via buurtgerichte initiatieven hard werken aan de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van homoseksualiteit. Dat er nog veel mis is met de sociale acceptatie van homoseksualiteit, werd bevestigd door het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

COC Amsterdam juicht het toe dat in het streven naar homo-emancipatiestrategie die kansrijk is voor Amsterdam én leidt tot een snelle vooruitgang van de homo-emancipatie in de Marokkaanse gemeenschap buiten de bestaande kaders gedacht en gewerkt. Naast de voorlichting aan scholieren door het COC kan een voorlichting aan bijvoorbeeld ouders vanuit de eigen gemeenschap veel bijdragen aan bespreekbaarheid in eigen kring en familie. Homoseksuele schoolvoorlichters die sámen met heteroseksuele moslims voorlichting geven over homoseksualiteit is vanuit emancipatieperspectief natuurlijk een geweldig initiatief.

Een visioen over een situatie die pas over enkele jaren te realiseren is, kan wel inspireren om vandaag al in actie te komen en over dingen na te denken. Vanuit dat perspectief is een moslimhomocafé in Slotervaart nu nog toekomstmuziek, maar in een zich emanciperende gemeenschap zou dat uiteindelijk wel de plek zijn waar deze kroeg moet komen. En de homo’s en lesbo’s in Amsterdam weten nu ook dat ze meer dan welkom zijn Slotervaart.’

Dennis Boutkan,

voorzitter COC Amsterdam