Door op 6 september 2012

Actie tegen malafide schuldenindustrie

Er moet een einde komen aan malafide schuldhulpbedrijven die hun geld verdienen door mensen van de regen in de drup te helpen. Deze bedrijfjes kunnen dit doen omdat regels ontbreken die hen zouden kunnen tegenhouden. Het demissionaire kabinet van VVD en CDA doet niets om deze aasgieren tegen te houden. Er komen er steeds meer bij. Maar genoeg is genoeg. Amsterdam moet zelf in actie komen.

Malafide en ondeskundige bureaus in de schuldhulpverlening maken veel slachtoffers, ook in Amsterdam. Sommige commerciële ´schuldhulpverleners´ ronselen zelfs klanten in de wachtkamers van reguliere instanties. Voor de schuldhulpverlening mogen ze wettelijk geen kosten in rekening brengen, maar voor het beheren van budgetten rekenen ze in sommige gevallen duizenden euro’s. Denken de schuldenaren dat ze uit de schulden zijn, beginnen ze met de rekening van hun budgetcoach of bewindvoerder aan nieuwe schulden. Ook goedwillende  ´filantropen´ richten veel schade aan.

De afgelopen weken heb ik gesprekken gevoerd met diverse hulpverleners in de schuldhulpverlening. Ook sprak ik met schuldenaren. De signalen van de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) en de brancheorganisatie van bewindvoerders en inkomensbeheer (BPI) zijn ook in Amsterdam herkenbaar. Deze brancheorganisaties maken zich zorgen over de explosieve groei van het aantal ‘aasgieren’ dat geld verdient over de rug van mensen met financiële problemen. Ik deel hun zorgen.

Actie ondernemen
Daarom werk ik samen met collega Emre Unver aan een initiatiefvoorstel om deze aasgieren aan te pakken in Amsterdam. We hopen dit voorstel begin volgende week al te hebben afgerond. Vandaag (6 september) hebben wij wethouder Freek Ossel gevraagd om snel acties te ondernemen om te voorkomen dat deze aasgieren blijven profiteren van schuldenaren. Ossel heeft ons signaal meteen opgepakt.

Het beeld dat ik opdeed tijdens mijn bezoeken aan hulpinstanties dat steeds meer mensen in de schulden terechtkomen. Pgb, economische crisis, contracten die niet worden verlengd zijn de grote boosdoeners. Soms zetten financiële problemen relaties nog meer onder druk. Huiselijk geweld, echtscheidingen zijn dan het gevolg. Ook komen sommige mensen in financiële problemen door hun achteloosheid. Sommigen reageren onverschillig op hun betalingsachterstanden. ´De verzorgingsstaat zorgt wel voor ons´. Soms maken mensen gewoonweg onverantwoorde keuzes: ‘ze gaan liever op vakantie dan dat ze hun schulden betalen’, zei een ervaren schuldhulpverlener.

Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) laat schuldenaren helemaal aan hun lot over. De VVD’er meent dat mensen in tijden van economische tegenspoed vooral “zelf een verantwoordelijkheid hebben”. Uiteraard hebben mensen eigen verantwoordelijkheden, maar ook de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Van ‘Den Haag’ mag iedereen werken als budgetcoach en bewindvoerder, en dat doen velen dan ook, zelfs als ze hier niet voor geschikt zijn. Ze worden aangetrokken door het snelle geld dat ze kunnen verdienen. Sommigen delen hun folders uit in de wachtkamers van schuldhulpverleningsinstanties. In de wachtkamer van een reguliere hulpinstantie ronselden op een gegeven moment meerdere commerciële aasgieren hun klanten. Ze beloven ‘gouden bergen’. Ze zeggen toe dat de schuldenaren snel uit hun schulden zijn. Nee, zelf hoeven ze er niets voor te doen, ze regelen alles voor hun klanten. Als ze al hun belofte gedeeltelijk nakomen, achteraf confronteren ze hun klanten met torenhoge rekeningen die ze vooraf niet hadden gemeld. En zo komen schuldenaren van de regen in de drup.

Onderscheid maken
Niet alle ‘foute’ commerciële hulpverleners zijn profiteurs. Sommige willen het goed doen, maar ze beschikken gewoonweg niet  over de juiste kennis en ervaring om hun klanten effectief te helpen. Ze willen goed doen, maar richten enorme schades aan. Van een geval is bekend dat die plotseling met de noorderzon is vertrokken omdat hij ‘het niet meer aankon’, met achterlating van tientallen gedupeerden.

Collega Unver en ik willen de commerciële bureaus de toegang tot de wachtkamers van reguliere hulpinstanties ontzeggen. Ook pleiten we ervoor dat alleen gecertificeerde, dus deskundige, budgetcoaches en bewindvoerders werkzaam mogen zijn in de schuldhulpverlening. Daarnaast vormen de incassokosten een aanzienlijk deel van het schuldbedrag. Dit moet worden beperkt.

Bij dit alles heb ik wel uw hulp nodig. Heeft u negatieve ervaring met budgetcoaches of bewindvoerders, laat dit dan aan ons weten. U kunt uw ervaringen mailen naar a.olgun020@gmail.com.

Ahmet Olgun is raadslid voor de PvdA.