Door op 13 april 2015

Aanpak eenzaamheid van ouderen door motie Poorter

Gemeente Amsterdam is in vergaande gesprekken met het Nationaal Ouderenfonds over een samenwerking. Aanleiding is een motie van PvdA-raadslid Maarten Poorter die het college verzocht hier actie in te ondernemen, wat door een meerderheid van de raad werd gesteund. De samenwerking zorgt voor een sterkere aanpak bij de bestrijding van eenzaamheid en de bevordering van de gezondheid van ouderen.

Maarten Poorter is blij dat de gesprekken tussen de wethouder en het Nationaal Ouderenfonds positief lijken uit te pakken en op verschillende terreinen het beleid versterkt wordt. ‘Eenzaamheid is een ontzettend groot probleem in Amsterdam, maar helaas vrijwel altijd ook onzichtbaar. De samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds helpt ons weer iets verder in de strijd daartegen’.

Er liggen verschillende mogelijkheden klaar binnen de samenwerking. Zo is er de BoodschappenPlusBus voor ouderen die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen. Gezamenlijk en met vrijwilligers kunnen ouderen boodschappen doen, waarbij het onderlinge contact in de buurt wordt versterkt. Of het initiatief Sterk met je Netwerk, waar de eenzaamheid van ouderen zoveel mogelijk wordt tegengegaan door lokale sociale netwerken om ouderen heen te versterken.

De wethouder en de gemeenteraad zullen donderdag 16 april verder praten over hoe het beleid rondom ouderen aangepakt kan worden.