Door Marjolein Moorman op 22 april 2016

Dalend aantal huurwoningen zorgwekkend

In wat voor stad wil je wonen? Hoe zorgen we ervoor dat jonge Amsterdammers die graag uit huis willen een geschikte woning vinden? Hoe zorgen we dat politie-agenten, verpleegkundigen en leraren die werken voor onze stad, ook kunnen wonen in onze stad? Hoe behouden we de gemengde stad waarin de hoogleraar en de fietsenmaker elkaars buren zijn?

Deze vragen waren  vandaag leidend tijdens een debat in de raad naar aanleiding van recente cijfers over ontwikkelingen op de woningmarkt. Deze cijfers laten zien dat de woningmarkt in rap tempo aan het veranderen is. Het aantal betaalbare sociale huurwoningen neemt stevig af, terwijl het aantal dure huur en koopwoningen juist toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat het aantal Amsterdammers met een laag en hoog inkomen toeneemt, terwijl  het aantal middeninkomens afneemt. Deze ontwikkelingen zetten het gemengde karakter en de toegankelijkheid van Amsterdam onder druk.

De PvdA heeft de afgelopen jaren onophoudelijk gepleit voor het behoud van de gemengde en toegankelijke stad. Juist de diversiteit is wat Amsterdam zo’n bijzondere en aantrekkelijke stad maakt. Wij vinden dat er voor alle inkomensgroepen woningen beschikbaar moeten zijn  in alle delen van de stad. Daarom maken we ons zorgen over het toenemende aantal betaalbare huurwoningen dat wordt verkocht of waarvan de huur fors wordt verhoogd, waardoor mensen met een laag- of middeninkomen steeds meer moeite hebben om een huis te vinden. Inmiddels is de wachtlijst in Amsterdam historisch lang, van 13 jaar in Amsterdam Zuid Oost, tot 17 jaar in Amsterdam centrum.

De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn niet louter autonome ontwikkelingen. Het vergt politieke keuzes om de stad daadwerkelijk een stad voor iedereen te laten blijven.  Keuzes die we vandaag in de gemeenteraad konden maken. Daarom heeft de PvdA daar samen met Groen Links vandaag verschillende voorstellen voor gedaan. Deze voorstellen werden helaas niet overgenomen door de coalitie van D66, VVD en SP.

Motie nieuwe afspraken nav WIA

Motie Stop verkoop bij minder 35 procent III

Motie Onderzoek bouwen voor doorstromers

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman