Door Carolien de Heer op 16 maart 2016

De Heer blogt: ‘Een op de drie beveiligers Schiphol heeft klachten overspannenheid’

Al vaak heb ik aandacht gevraagd voor de werkomstandigheden van beveiligers van Schiphol. Vandaag deed ik dat weer omdat uit een enquête van de FNV blijkt dat 89% van de respondenten vindt dat de werkdruk is toegenomen. Dit is slecht voor de gezondheid van de beveiligers. Maar liefst 31% van de respondenten geeft aan als gevolg van het werk last te hebben van overspannenheid en burn out klachten. Een te grote werkdruk van beveiligers is bovendien ook een risico voor de veiligheid van passagiers.

Sinds juli 2014 heb ik regelmatig vragen gesteld over de werkomstandigheden van beveiligers. Steeds was het antwoord dat op het moment dat het centrale veiligheidssysteem zou ingaan de werkomstandigheden van de beveiligers zou verbeteren. Nu blijkt echter dat volgens 89% van de geënquêteerden sinds die invoering de werkdruk is toegenomen. Het is een beetje flauw, maar ik zou bijna zeggen: I told you so! Al vanaf het begin waarschuwen de beveiligers en ik met hen dat de bezuiniging die met de invoering van dit systeem gepaard ging ervoor zou zorgen dat de werkdruk zou toenemen.

In het debat van vandaag heb ik de wethouder, als aandeelhouder van Schiphol, nogmaals dringend verzocht dit probleem aan te kaarten bij de komende aandeelhoudersvergadering op 12 april. De wethouder heeft toegezegd dit te doen. Ik wil dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de verbetering van de werkomstandigheden van beveiligers. Dit duurt wat ons betreft al veel te lang. 

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde politiek- en sociaal culturele wetenschappen. In het verleden was zij onder meer politiek assistent van Jet Bussemaker. Inmiddels is zij werkzaam als beleidsadviseur bij de CNV Vakcentrale.

Meer over Carolien de Heer