11 juni 2003

40 miljoen investeren in werk, onderwijs en jeugd


Pvda: 40 miljoen investeren in werk, onderwijs en Amsterdamse jeugd

De PvdA fractie in Amsterdam wil de komende jaren 40 miljoen extra investeren in werk, onderwijs en de Amsterdamse jeugd. Deze forse investering in de sociale stad is voor de PvdA onlosmakelijk verbonden met de ombuigingsoperatie waar de raad op dit moment mee bezig is.

Financieel woordvoerder Lodewijk Asscher : ‘De enige reden waarom we akkoord kunnen gaan met pijnlijke ombuigingsmaatregelen, is dat het vrijkomende geld op andere plekken nog harder nodig is. Voor ons geen ombuigingen zonder investeringen.’

Dat het onderwijs te kampen heeft met grote financiële problemen ziet iedereen. De huisvesting van veel scholen is te krap, de staat van de gebouwen belabberd. De PvdA wil structureel 12 miljoen extra voor onderwijs uittrekken, omdat aan deze onverantwoorde situatie een einde moet komen.

‘Werk’ is het sleutelwoord dat steeds weer terugkeert als het gaat om de sociale stad. Of het nu gaat om het wegwerken van sociale achterstand, het bevorderen van integratie, of het werken aan een leefbare stad. Juist nu veel banen weer op de tocht staan en we van Den Haag niet veel te verwachten hebben, zal Amsterdam maximaal in verschillende vormen van werkgelegenheid moeten investeren. Niemand aan de kant, ook niet als het even wat slechter gaat. Daarom wil de PvdA jaarlijks 20 miljoen extra in ‘werk’ investeren.

In tijden dat het economisch tegen zit, dreigt de jeugd letterlijk het eerste kind van de rekening te worden. De PvdA wil dit ten koste van alles voorkomen. Daarom zet de PvdA naast extra geld voor onderwijs en werk, ook in op extra geld voor andere jeugdvoorzieningen.

Lodewijk Asscher : ‘Investeren in onderwijs, werk en de Amsterdamse jeugd, daar gaat het ons om. Want investeren in de jeugd, is investeren in het Amsterdam van morgen’.


Voor meer informatie: Lodewijk Asscher, telefoon: 0641378897