Door op 15 juni 2016

Alcoholance en nog 3 voorstellen om overbezette Ambulance Amsterdam te verlichten

Door toenemende drukte in onze stad is de Ambulance Amsterdam overbezet. Hoewel het verscherpt toezicht door de inspectie GZ is ingetrokken door een aantal verbeteringen op het gebied van onder meer hygiëne, kampt de Amsterdamse ambulance nog steeds met aanzienlijke problemen als personeelstekorten. De problemen, zoals gestresste ambulance personeel, bij de ambulancedienst blijven voortduren en daar moet snel verandering in komen. Want ook verschenen er eind mei verontrustende berichten over ziekenhuizen waar de capaciteit op de spoedeisende hulp ontoereikend is waardoor patiënten geweigerd worden. Tezamen brengt dit de gezondheid van Amsterdammers in gevaar. Wat gaan we hier aan doen?

Alcoholance
Een steeds groter deel van de ambulance-oproepen betreft dronken mensen. Een deel van de druk bij ambulancepersoneel kan worden opgelost door een speciale dronkenschap-brigade ‘alcoholance’ in te voeren die op pad gaat bij gevallen van dronkenschap, om eerste hulp te bieden en om te beoordelen of het noodzakelijk is een ambulance te laten komen. Dit zal de druk in de nachtelijke uren doen afnemen.

Nog 3 voorstellen om werkdruk te verlichten

  • Het Rijk moet de Ambulance Amsterdam compenseren voor de toegenomen drukte in de stad. Een groeiend aantal inwoners en bezoekers (nu 17 miljoen per jaar), betekent meer ambulanceritten. In de eerstkomende herijking moet Ambulance Amsterdam niet alleen een budgetverhoging krijgen op basis van het inwoneraantal, maar de toename van bezoekers moet hierin ook worden meegenomen. We roepen wethouder Eric van de Burg op dit bij de minister aan de orde te stellen.
  • De capaciteit op de eerste hulp in de ziekenhuizen moet worden uitgebreid. Het is ontoelaatbaar dat ambulances lang moeten zoeken naar een beschikbare plek of patiënten helemaal niet kunnen brengen naar het ziekenhuis. We roepen de wethouder op hier met de ziekenhuizen en de minister over in gesprek te gaan.
  • De PvdA wil een betere beloning voor ambulancepersoneel door het invoeren van een grotestedenbonus. Dennis Boutkan en Maarten Poorter hebben bij de voorjaarsnota 2016 een motie ingediend om de dienstverleners van de stad (zoals leraren, verpleegkundigen, politieagenten en dus ook ambulancepersoneel) te compenseren voor het hoge kosten die horen bij het leven in Amsterdam. Op deze manier wordt het aantrekkelijk om hoger opgeleid personeel aan te trekken en te behouden.

Ambulance Amsterdam zal moeten blijven werken aan het verlagen van de werkdruk van het ambulancepersoneel en bovengenoemde maatregelen zullen hier aan bijdragen.