8 februari 2006

11 feb: Door de bomen het bos weer zien!!

Zaterdag 11 februari 2006 presenteert de PvdA Oud-West op het Kwakersplein van 11.30 tot 13.30 uur een fysiek ‘woud van regels’, om uit te beelden waar veel mensen tegenaan lopen als ze iets aan hun persoonlijke financiële situatie proberen te verbeteren.PvdA Oud-West gaat met de inwoners van het stadsdeel in gesprek over het voorkomen van dreigende armoede als gevolg van het huidige regeringsbeleid. Het is te gek voor woorden dat steeds meer mensen in armoede moeten leven! In Amsterdam alleen al gaat het om gezinnen met opgeteld 40.000 kinderen.
De PvdA wil dat de inwoners van Oud-West ‘door de bomen het bos weer zien’. Informatie over bestaande voorzieningen en regelingen ter bestrijding en voorkoming van armoede (minstens 30) is te veel versnipperd over verschillende instanties. De recente ingrijpende veranderingen in allerlei sociale regelingen leiden ertoe dat zelfs sociale raadsleden af en toe de weg kwijt zijn.
De PvdA is daarom voorstander van koppeling van de informatievoorziening over armoedebestrijding bij het toekomstige ‘zorgloket’. Daar worden mensen in één keer geholpen, zonder van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Andere maatregelen op dit terrein waar de PvdA Oud-West voor staat:
• Het zorgloket geeft actief informatie om armoede tegen te gaan,
• Benoemen van een ‘armoedeombudsman’;
• Kinderen eerst! Scholing en sport moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn, onder meer door middel van een schoolonkostenvergoeding voor het basis- en voortgezet onderwijs en een bijdrage voor sport en cultuur;
• Zorgen voor betaald werk, deeltijdbanen en stimuleren van vrijwilligerswerk;
• Terugdringen en vereenvoudigen van papierwerk (invoering Burgerservicenummer);
• Versterken van formulierenbrigade Oud-West (op verzoek huis aan huis).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Weevers, lijsttrekker PvdA Oud-West, M: 06-49702796 of met Ditte Hofmeester, campagne-coördinator PvdA Oud-West, M: 06-15023526.

www.amsterdamoudwest.pvda.nl