Door Hamza Kacha op 19 juni 2018

Gewoon meedoen (nieuws uit stadsdeelcommissie Nieuw-West)

Met de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur is het stadsdeelbestuur in Amsterdam Nieuw-West samen met de leden van de stadsdeelcommissie compleet. De PvdA is met drie zetels goed vertegenwoordigd in de commissie. En dat is belangrijk want de bewoners van Nieuw-West hebben de PvdA nodig zodat eenieder volwaardig kan participeren, ook diegenen met een afstand tot de samenleving. De PvdA is voor een inclusieve samenleving, omdat wij vinden dat iedereen erbij hoort. Onze samenleving moet letterlijk en figuurlijk toegankelijk zijn voor iedereen.

Als stadsdeelcommissie willen we om die reden zorgen dat iedereen mee kan doen. Social return is daarbij een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de samenleving c.q. arbeidsmarkt te laten participeren en uit hun isolement te halen. Wij zijn dan ook blij om te lezen dat deze coalitie een krachtige impuls wil geven aan social return, en dit punt heeft opgenomen in het akkoord.

Winkels die een maatschappelijke functie en een samenbindende factor in de buurt hebben, willen we als stadsdeelcommissie graag behouden. Stadsvernieuwing mag niet ten koste gaan van bestaande netwerken in de buurt, zeker als een dergelijke winkel wil terugkeren. De prijzen van vastgoed in Amsterdam maakt het voor deze winkels vaak lastig om terug te keren, deze zijn namelijk opgewassen tegen de hoge prijzen. Om die reden hebben wij samen met andere partijen een ongevraagd advies ingediend bij het dagelijks bestuur waarin het bestuur wordt geadviseerd om een bindend criterium in de tender voor August Alleb├ęplein blok 6 op te nemen, op basis van social return. De enige kringloopwinkel in Nieuw-West met een belangrijke maatschappelijke functie willen we namelijk graag behouden!

Hamza Kacha

Stadsdeelcommissielid Amsterdam Nieuw-West

Hamza Kacha

Hamza Kacha

Welke kant gaat het op met Osdorp? Kiezen we voor gelijke kansen en goed onderwijs? Voor betaalbare woningen? Tegen discriminatie? Ik wil knokken voor een mooier en socialer Osdorp.

Meer over Hamza Kacha